Några tips för dig som arbetar med uppföljningar och mätningar

Sveriges Annonsörer |

Peter Bryngelson har tolv års erfarenhet från undersökningar och mätningar av kommunikation. Idag arbetar han som Head of brand and communication analysis på Demoskop.

-Idag ställer annonsörerna högre krav på undersökningar och utvecklingen är positiv, säger Peter.

Det är större fokus på analys och relevans än tidigare och den digitala utvecklingen har öppnat en mängd möjligheter vad gäller frågeformulär och rapportering. Fortfarande är det dock många som inte mäter sin kommunikation, eller som skulle kunna göra det bättre. Vanligt är att man missar den mest relevanta perioden att mäta, eller att ta fram och använda relevanta referensvärden, som nollmätningar.

Den som arbetar med varumärken och kommunikation har oftast behov av att göra en marknadsundersökning. Om man lägger upp och använder undersökningen på ett bra sätt så ger den värdefull vägledning för det fortsatta arbetet! Tänk på:

1. Det interna åtagandet
  Diskutera internt syftet med undersökningen. Vilken information behöver ni för ert interna arbete? Hur kan det utformas för att bli ett reellt operativt alternativt strategiskt verktyg? Informera internt om att undersökningen ska genomföras. Härigenom skapar ni intresse i frågeställningar och i de kommande resultaten. Fundera även gärna på vilken intern kunskap som skulle kunna hjälpa undersökaren optimera upplägget? Har ni internt tillgång till någon annan data eller kunskap som skulle kunna addera till analysen?
2. Designen
  Engagera dig i frågeformuläret! Oerhört viktigt då den gamla devisen ”som man frågar får man svar” i allra högsta grad gäller. Beskriv vad ni vill veta så ska undersökaren kunna skapa relevanta formuleringar som kan ge er detta. Vilka är det ni vill prata med? Använder ni interna kundsegment som ska kunna tas fram ur målgruppen? Hur vill ni kunna bryta ner resultaten? Gäller det en reklammätning finns ofta en mediemålgrupp men bör verkligen undersökningen begränsas till mediemålgruppen etcetera?
3. Processen
  Undersökaren bör hålla dig uppdaterad om hur det löpande fältarbetet går och när det ”stängs” för sammanställningen. Undersökaren skapar då en rapport och tar fram de analyser som han eller hon bedömer vara relevanta. Du och undersökaren bör då ha ett förmöte där ni tillsammans går igenom resultaten och där du kan ge din input. Förmötet är bra för båda parter. Du känner dig trygg med vad som kommer att presenteras, kan ge din input och undersökaren får information som ökar hans/hennes förmåga att fokusera på de relevanta delarna.
4. Informationsutbytet
  När det sedan är dags för själva presentationen, samla alla relevanta personer, både internt och externt. Uppmuntra till input och kommentarer och hjälp därmed undersökaren att göra dragningen till ett informationsutbyte istället för en presentation. Engagemang skapar kunskap!

Kontakta Peter Bryngelson om du har frågor: peter.bryngelson@demoskop.se.

Varsågod att ladda ner tipsen som pdf.

Taggar: