Sveriges Annonsörer allierar sig med forskarvärlden

Sveriges Annonsörer |

Under 2014 tar Sveriges Annonsörer klivet närmare svensk marknadsföringsforskning. Dels genom en studie tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet och dels genom att genomföra en serie forskarseminarier tillsammans med stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC.

Strax efter årsskiftet påbörjar Sveriges Annonsörer en studie tillsammans med Sara Rosengren, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, och Niklas Bondesson, doktor vid Lunds universitet.

Studien går under arbetsnamnet ”Svenska reklamköpares syn på reklam” och syftar till att kartlägga vad som utmärker de mest framgångsrika reklamköparna i Sverige.

– Marknadsföringsforskningen ger en del svar på vilken reklam som funkar, men det är inte alltid den når branschen. Samtidigt finns det många svenska företag som är duktiga på reklam, vars erfarenheter skulle kunna berika forskningen. Genom studien hoppas vi kunna ge nya svar på vilken reklam som fungerar, samtidigt som vi skapar ännu fler kontaktytor mellan forskningen och branschen, förklarar Sara Rosengren.

Studien kommer i huvudsak att genomföras via en webbenkät bland marknadscheferna på Sveriges Annonsörers 550 medlemsföretag, men kommer även att kompletteras med ett antal djupintervjuer med reklamköpare och kommunikationsbyråer. Ett preliminärt resultat av studien kommer att presenteras på Stora Annonsördagen den 29 april.

Med start 2014 ingår Sveriges Annonsörer även ett samarbete med stiftelsen Marknadstekniskt Centrum, MTC. MTC är en fristående och partsoberoende stiftelse med målet att främja forskning och kunskapsutveckling inom marknad, organisation och företagande.

 Tillsammans med MTC kommer Sveriges Annonsörer att arrangera forskarluncher under våren 2014, för att agera brobyggare mellan näringsliv och forskning.

– Det pågår mängder av intressant forskning inom marknadsföring. Med hjälp av MTC vill vi ge våra medlemmar en genväg till senaste rön, ny kunskap och intressanta forskningsresultat som de förhoppningsvis kan ha nytta av i sitt dagliga arbete, säger Jannice Borekull, chef för utbildningar och event på Sveriges Annonsörer.

Den första forskarlunchen arrangeras den 11 februari och kommer att ha kraften i designtänkande som utgångspunkt. Gästföreläsare är Stefan Holmlid, docent vid Linköpings universitet. Mer information om forskarluncherna hittar du i vårt kalndarium

Kommande forskarluncher

Vill du ha kunskap till lunch? Vårens forskarluncher hittar du i kalendariet.