Ansvarsfull och korrekt reklam

Med frihet kommer ansvar och som avsändare av reklambudskapet så är det alltid du som annonsör som har det slutliga ansvaret för ditt företags marknadsföring. Ingen tjänar på att trovärdigheten mellan företag och konsumenter minimeras. Inga kunder  – inget företag. Så enkelt är det.

Att göra schysst reklam innebär att man följer de lagar, regler och etiska normer som gäller på marknaden. Marknadsföring för vissa produkter kräver särskild lagstiftning. Det kan bland annat gäller reklam för alkohol, tobak, konsumentkrediter, läkemedel, spel och produkter och tjänster riktade till barn och unga.

För att främja ansvarsfull och schysst reklam har Sveriges Annonsörer skapat sajten schysstreklam.nu som ger dig tips på och råd om vad som kan vara bra att tänka på när du och ditt företag gör reklam.


Områden du bör ha koll på

Reklam: Gränsen mellan vad som är information, pr och reklam är inte alltid självklar. Osäkerheten är stor, även för annonsörer och byråer. Det finns exempel på kampanjer som varit uppbyggda på information och redaktionellt innehåll som egentligen är reklam.

Ansvar: Yttrandefriheten är en av demokratins hörnstenar. Den omfattar alla, även dig som annonsör. Ibland används begreppet "kommersiell yttrandefrihet" vilket inte betyder att man kan sända ut vilka budskap som helst med stöd av yttrandefriheten.
Integritet: Att samla information om kunder har med digitaliseringens intåg blivit allt vanligare. När det görs med noggrannhet och respekt för den personliga integriteten kan effekten bli klockren. Rätt erbjudande till rätt person är en deal som alla vinner på.
Etik: Reklam ska sträva efter att vara ansvarsfull, och även om etik och moral handlar om mänskliga värderingar i reklam som domstolar generellt inte kan förbjuda, så är det inte fritt fram att göra reklam utan att ta hänsyn till moraliska aspekter.
Jämförelser: Det är lockande att i reklam jämföra de egna produkterna med konkurrenternas, och det är helt ok så länge jämförelsen inte misskrediterar den utpekade. Jämförelser i reklam är bara tillåtna så länge de är objektiva och inte vilseleder.
Vilseledande: Att reklam inte får vara vilseledande innebär att konsumenten inte ska bli lurad. Påstår man saker om de egna produkterna eller tjänsterna måste man kunna bevisa att de verkligen har de egenskaperna och det är du som annonsör som har bevisbördan.
Alkohol: Gällande alkoholreklam har Sverige en långtgående skyddslagstiftning som motiveras av folkhälsoskäl. Grundregeln för all marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är att särskild måttfullhet ska iakttas. Reklamen får inte vara påträngande och uppsökande.
Tobak: Det är förbjudet med annonser för tobaksvaror i tidningar, tv, radio, webb, direktreklam och utomhusreklam. Som tobaksvaror räknas alla varor där tobak ingår, såsom cigaretter, cigarrer och snus. Förbudet är så gott som heltäckande med några få undantag.
Läkemedel: Sedan avskaffandet av apoteksmonopolet har många nya återförsäljare vuxit fram. Receptfria läkemedel finns nu i vanliga matbutiker och på bensinstationer. Många gånger är de nya återförsäljarna dock ovana vid de krav som ställs på marknadsföringen av läkemedel.
Lån: Att SMS-lån och andra snabblån allt oftare för med sig skuldsättnings-problem för konsumenter är vida känt idag. Regleringen kring konsumentkrediter har därför stärkts jämfört med tidigare, särskild återhållsamhet och måttfullhet.
Spel: Spel och tävlingar är typiskt känsliga produkter som involverar konsumenters privatekonomi och där överdrivet spelande kan få ödesdigra konsekvenser. Därför ställs också större krav på vederhäftighet och socialt ansvar på den typen av reklam.
Barn: När det gäller reklam som riktas till barn och unga ställs det alltid högre krav på vederhäftighet. Anledningen är att barn inte anses ha samma förmåga som vuxna att på ett kritiskt sätt granska reklam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sajten kommer att uppdateras allt eftersom nya regler och lagar tillkommer.


Tillbaka till På agendan

Schysst reklam!

Sajten schysstreklam.nu är din guide för att göra ansvarsfull och schysst reklam.

Till schysstreklam.nu


Biblioteket

Fler rekommendationer, avtal och checklistor hittar du i Biblioteket. En del är medlemslåst och annat är öppet för alla.

Till Biblioteket