Branschinitiativ

Transparens, etik & ansvar

Arbetsgrupp Dataetik

Frågan om hur företag samlar in och använder data för marknadsföring är glödhet. Det pågår en mängd olika utredningar och förslag till regleringar, både globalt och inom EU, och vi ser även att området engagerar allt fler svenska beslutsfattare. Bland marknadscheferna menar en stor andel att dataetik kommer att vara den viktigaste frågan de närmaste fem åren. Samtidigt saknar majoriteten av dem en policy för detta, visar forskning.

Syftet med arbetsgruppen Dataetik är att kartlägga hur de regulatoriska initiativen inom EU och i Sverige påverkar företag/varumärken/annonsköpare och ekosystemet runt digital marknadsföring. Målet är att ge våra medlemmar en tydligare bild av vilka dataetiska regler och riktlinjer som gäller samt hur man skapar en bra balans mellan egenåtgärder och det som regleras i lag. På så sätt kommer annonsörer att kunna ta större ansvar, samtidigt som vi minskar risken för nya, stelbenta regleringar.

Några av de frågor som arbetsgruppen Dataetik fokuserar på är:

  • Kartläggning av pågående initiativ och regleringar samt scenario- och konsekvensanalys för annonsköpare och andra aktörer i ekosystemet
  • Dataetiska riktlinjer för köpt media och egna kanaler utifrån tydliga principer
  • Opinionsbildning och påverkansarbete gentemot politiker utifrån dataetiska riktlinjer
  • Förslag på utökad proaktiv självreglering och verktyg för det
  • Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Vill du engagera dig i arbetsgruppen Dataetik?
Kontakta Tobias Eidem, tobias.eidem@autopistagroup.com

Övriga arbetsgrupper inom Transparens, Etik & Ansvar:

Transparens
GARM Nordic
Etisk marknadsföring
Inkludering och icke-diskriminering

Fler branschinitiativ:

Läs mer vårt effektinitiativ
Läs mer om vårt initiativ Cross Media Measurement