Branschinitiativ

Transparens, etik & ansvar

Arbetsgrupp GARM Nordic
(Global Alliance for Responsible Media, Nordic)

Skadligt och hatiskt innehåll på digitala plattformar är ett växande problem som skapar stor otrygghet, inte minst bland annonsörer som köper reklamutrymme och därmed finansierar innehållet. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot såväl människor som varumärken som kräver kraftfulla insatser och nya, gränsöverskridande samarbeten. WFA:s globala initiativ GARM, som startades sommaren 2019, har skapat ett helt nytt globalt ramverk för brand safety, som innehåller:
  • en gemensam standard för hur vi definierar skadligt innehåll – klart hösten 2020
  • en oberoende rapportering av tredje part, som visar hur en plattform efterlever standarden och arbetar med att motverka skadligt innehåll – första rapporten släpptes april 2021
  • gemensamma brand safety-verktyg för ökad trygghet för varumärken och ekosystemet
  • GARM Nordic syftar till att sprida kännedom och kunskap om det globala ramverket GARM samt säkerställa implementation bland varumärken och plattformar i Norden. Gruppen består av annonsörer, intresseorganisationer och medieföretag från Sverige, Finland och Danmark samt representanter från några av de största digitala plattformarna.

Några av de frågor som arbetsgruppen GARM Nordic fokuserar på är:

  • Sprida kännedom och kunskap om de standarder för trygga annonsmiljöer som GARM tar fram samt utveckla och anpassa dessa till den nordiska marknaden.
  • Sprida kännedom och kunskap om de branschgemensamma verktyg för “brand safety” som GARM tar fram samt utveckla och anpassa dessa till den nordiska marknaden.
  • Säkerställa och implementera användning av tredjepartsverifiering i Norden samt utveckla och anpassa detta till den nordiska marknaden.
  • Utvärdera behov av anpassningar av GARM kopplat till pågående regulatoriska åtgärder inom EU och marknadsrättsliga förutsättningar inom Norden
  • Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Vill du engagera dig i arbetsgruppen GARM Nordic?
Kontakta Karin Grohman, projektledare, Sveriges Annonsörer, karin.grohman@annons.se

Övriga arbetsgrupper inom Transparens, Etik & Ansvar:

Transparens
Dataetik
Etisk marknadsföring
Inkludering och icke-diskriminering

Fler branschinitiativ:

Läs mer vårt effektinitiativ
Läs mer om vårt initiativ Cross Media Measurement