Branschinitiativ

Transparens, etik & ansvar

Arbetsgrupp Transparens

Annonsering i digitala/sociala kanaler har gett marknadsförare tillgång till mer data och siffror än någonsin tidigare, men vi saknar samtidigt möjlighet att granska om dessa är korrekta. Utvecklingen har gått från tredjepartsvaliderad data till egenrapporterade siffror från egna system, där mediekanalerna inte bara agerar säljare och leverantör utan även är besiktningsman av sin leverans. Marknadsförare behöver få bättre insyn i sina annonsköp för att se vart pengarna tar vägen och hur stor andel av investeringarna som går till faktiska annonsvisningar.

Syftet med arbetsgruppen Transparens är att driva frågan om granskning och validering av annonsinvesteringar i alla typer av digitala plattformar och sociala medier. Gruppen kommer att kartlägga vilka initiativ som pågår inom EU och på global nivå och hur dessa påverkar marknadsförare i Sverige, samt hur vi kan dra nytta av dem lokalt. Målet är att hjälpa våra medlemmar att navigera i ett medielandskap som präglas av stora förändringar och hitta hållbara lösningar för framtiden.

Några av de frågor som arbetsgruppen Transparens fokuserar på är:

  • Genomlysning av hur marknadsförare påverkas av att tredjepartskakorna försvinner
  • Tydliga rekommendationer för Ad Fraud och vilka sätt som finns för att förhindra det
  • Mätmetoder för annonsköp i sociala medier, vad innebär de siffror som rapporteras
  • Genomlysning av programmatisk handel och vart pengarna tar vägen i de olika systemen
  • Uppdatera samsynsdokument mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer utifrån förändringar på annonsmarknaden så att den är aktuell i den digitala annonseringen

Det är många svåra frågor som ska hanteras och vi kommer inte hinna ta tag i alla på en gång. Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Vill du engagera dig i arbetsgruppen Transparens?
Kontakta Peter Mackhé, medieexpert Sveriges Annonsörer, peter.mackhe@annons.se

Övriga arbetsgrupper inom Transparens, Etik & Ansvar:

Dataetik
GARM Nordic
Etisk marknadsföring
Inkludering och icke-diskriminering

Fler branschinitiativ:

Läs mer vårt effektinitiativ
Läs mer om vårt initiativ Cross Media Measurement