100-wattsakademien - de har gjort 2000-talets mest effektiva reklam

Sveriges Annonsörer |

Nu instiftas 100-wattsakademien som består av 16 ledamöter från annonsör- och byråsidan. Samtliga ledamöter är de talangfulla kommunikatörer och reklamskapare som gång på gång vunnit priser i 100-wattaren.

- Syftet med 100-wattsakademien är att lyfta fram och hedra Sveriges bästa reklamköpare och reklamskapare genom att skapa en ”Hall of Fame” på individnivå över de personer som vunnit flest watt. Akademien utgörs av människor från både annonsör- och byråsidan, eftersom båda är lika viktiga för en vinnande kampanj. Dels vill vi att dessa personer ska inspirera andra tävlande och dels vill vi med deras expertis utveckla tävlingen, säger Jannice Borekull, projektledare 100-wattaren.

Utöver en VIP-inbjudan till 100-wattsfesten kommer hedersledamöterna att bjudas in till ett årligt 100-wattsmöte, där de kommer att fungera som ett rådgivande organ.

Håkan Wrede har hela nio vinster och totalt 775 watt från 100-wattaren som han vunnit tillsammans med Oberoende Alkoholsamarbete och Alkoholkommittén. Från annonsörsidan märks även Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket, som med sina fyra vinster och 325 watt kvalificerat sig som hedersledamot i 100-wattsakademien.

Johan Öhlin har vunnit flest gånger tillsammans med byråerna TBWA, Le Bureau och nuvarande arbetsgivaren Lowe Brindfors. Sedan 2003 har han vunnit 800 watt fördelat på tio vinster, med kampanjer som ”Alkoholprofilen” och ”Livets Lotteri”.

- Jag är stolt och hedrad att ha kvalificerat mig till ledamot i 100-wattsakademien. Nu ser jag fram emot att med mina erfarenheter från tidigare kampanjer och tillsammans med medarbetare och uppdragsgivare vinna nya 100-wattare, säger Johan Öhlin.

Har du tävlat i 100-wattaren eller planerar att göra det i år? Alla som tävlar i 100-wattaren har chansen att bli en av akademiens hedersledamöter. Akademien består alltid av de 16 personer som vunnit flest watt sedan millennieskiftet. Därför räknas alla watt på nytt efter årets prisutdelning.

100-wattsakademien 2012 utgörs av:

Från annonsörsidan
Håkan Wrede (775 watt)
Karin Rågsjö (475 watt)
Marianne Lundgren-Précenth (350 watt)
Karin Brynell (325 watt)
Eva Fernvall (325 watt)
Bengt Möller (300 watt)
Jonas Tränk (275 watt)
Fredrik Hjelmquist (275 watt)

Från byråsidan
Johan Öhlin (800 watt)
Ulf Enander (700 watt)
Ulf Strömqvist (625 watt)
Lina Engler (600 watt)
Stefan Rudels (500 watt)
Hans Andersson (475 watt)
Peter Preisler (425 watt)
Hugo Mann (425 watt)

Utförlig information om hedersledamöternas vinster i 100-wattaren finns i bifogad pdf.