2000-talet: Marknadsföring i lågkonjunktur och oetisk reklam på agendan

Sveriges Annonsörer |

Seklets första tid präglades av frågor som rör oetisk och diskriminerande reklam. Annonsörföreningen startade på allvar arbetet med mediekommittéer och lyckades få en majoritet av landets mediebyråer att skriva under - och därmed acceptera - gemensamma etiska regler.

Detta avtal var ett viktigt steg i arbetet med att öka öppenheten kring ekonomiska transaktioner mellan annonsörer och mediebyråer. Samtidigt förbjöd Konkurrensverket Annonsörföreningen att fortsätta sina ansträngningar att få till stånd en enhetlig annonsör-/mediebyråersättning.

För att motverka diskriminerande och oetisk reklam fattade Sveriges Annonsörer beslutet att lansera Reklamombudsmannen. RO skulle finansieras av branschen, det vill säga ett självreglerande organ, med syfte att hålla en hög, etisk nivå på reklamen i Sverige. Den 1 januari 2009 tillträdde Elisabeth Trotzig tjänsten som landets första reklamombudsman. Ett fristående kansli etablerades i Stockholm.

Föreningen genomförde kampanjerna "Tuffa tider" 2003 och "Marknadsföring i lågkonjunktur" 2009 för att göra hela branschen uppmärksam på att det är i bistra tider som vinnare tar marknadsandelar med sin marknadsföring. Under 2005 genomfördes kampanjen "Egenåtgärder" för att förhindra en hårdare lagstiftning om reklam. Och 2008 "En värld utan reklam" i syfte att informera allmänheten om nyttan av reklam genom att peka på vad som händer om reklamen skulle försvinna.

För att mäta effekten av direktreklam, utvecklades mätmodellen "Effekt Direkt", där Sveriges Annonsörers mediekommitté för direktreklam, var den yttersta drivkraften.

Föreningen bytte namn. Som representant för landets annonsörer är det naturligt att intresseorganisationen ännu tydligare signalerar vad man representerar - Sveriges Annonsörer.

Dessutom arrangerades Stora Annonsördagen för första gången 2002. Stora Annonsörpriset delas ut varje år från 2003 och bland pristagarna finns bland annat Leon Nordin, Birgit Friggebo, Jonas Birgersson och Micael Dahlén. Dessutom lanserades reklamfilmsinitiativet BUG år 2004 i syfte att stimulera produktion av enklare och billigare reklamfilm.

Läs mer om Sveriges Annonsörers historia här

Kategori: Reklam

Sveriges Annonsörer på tre minuter

Från 1924 till 2014 - här får du både historia och nutid.

Reklamhistoria

Nedslag i den svenska reklamhistorien hittar du här. Hur och när Sveriges Annonsörer bildades och vilka frågor som drivits tillsammans med landets annonsörer.