30-talets tuffa tider lyfte frågan om reklamens kraft

Sveriges Annonsörer |

I 30-talets Sverige började man tala om "folkhemmet", Svenska Radioaktiebolaget gjorde försök med tv-sändningar, tunnelbanan i Stockholm invigdes och Statliga AB Tipstjänst trädde i funktion och fick svenska folket att börja spela.

Samtidigt innebar 30-talets depression minskad affärsverksamhet, och därmed minskad efterfrågan på reklam.

Byråerna försökte få företagen att inse reklamens betydelse även i lågkonjunktur. Man menade att affärslivets motor, reklamen, inte fick varvas ned. Tvärtom måste reklamens kraft utnyttjas även under dåliga tider för att snabbt vara på topp när konjunkturen vänder uppåt igen.

Annonsörföreningen bestod i slutet av 30-talet av 62 medlemmar. Några av dem är fortfarande medlemmar idag, exempelvis Volvo Personbilar Sverige, Marabou och Ericsson.

Vid denna tid försökte föreningen förmå tidningarna att sänka annonspriserna och ge bättre rabatter, dock utan större framgång på grund av den hårda konkurrensen.

Under 30-talet utsattes även annonsörerna för en ny typ av kritik. De var kvinnoorganisationer som höjde rösten för bättre varor. De ansåg att utformningen många gånger gjorde det omöjligt för köparen att avgöra varans kvalitet.

Ett nytt samarbete mellan TU och Sveriges Annonsörers förening inleddes för bekämpandet av humbugreklamen, och resulterade bland annat i att man gav ut exempelsamlingen Annonsgranskaren.

Läs mer om Sveriges Annonsörers historia här

Kategori: Reklam

1920-talet var startskottet för Sveriges Annonsörer

Allt började en kall novemberdag 1924. I år fyller för världens största annonsörorganisation 90 år. I snart ett sekel har vi stått på annonsörernas sida och drivit frågor i medlemmarnas intressen.