80-talet: En början i moll och final i dur

Sveriges Annonsörer |

Under 80-talet tappade ordet sin viktiga roll som en av de tre hörnpelarna på vilken kommunikationen tidigare vilat: ordet, bilden och formen.

Allt fler reklamenheter började lita på att bilden skulle göra allt. Orsaken var att allt gick så mycket snabbare än tidigare. Den så kallade "MTV-åldern" inträdde, där allt flimrade förbi hög hastighet, och så även reklamen.

80-talet började dystert. Den privata konsumtionen minskade tre år i rad och arbetslösheten nådde en rekordhög nivå. Men 1984 vände konjunkturen.  Investeringsökningarna fortsatte under hela 80-talet, med ett rekord 1988 när den totala reklaminvesteringen låg på 22 miljarder kronor, vilket var en tredubbling av reklammarknaden sedan 1980.

Föreningen som hittills hetat Svenska Annonsörers Förening byter namn till Annonsörföreningen. Svante Sköldberg utsågs till ny vd för föreningen och 1981 blir Sveriges Annonsörer världens största annonsörförening i antal medlemmar räknat, något vi är än idag.

Reklambranschen gick in i 80-talet med ett nytt avtal som kom att förändra hela reklambyråstrukturen. De tidigare byråprovisionerna ersattes av nettoprissättning och en förmedlingsersättning. Samtidigt blev byråernas medieavdelningar mindre och mindre, då det blev svårt att ta betalt för själva medietjänsten som tidigare var inbakad i provisionen. Detta ledde till, och snabbade på, utvecklingen av särskilda förmedlingsbyråer (eller mediebyråer som de kallas idag).
 
I mitten av 80-talet började man arbeta för ett samarbetsavtal mellan byråer och deras uppdragsgivare kring upphovsrätten av framtaget reklammaterial. 1987 avslutades arbetet och resulterade i ett avtal som blev unikt i världen.

På uppdrag av Annonsörföreningen sammanställdes och presenterades för första gången hela reklamsveriges investeringar fördelat på olika medier med hjälp av Handelshögskolan i Göteborg.

1989 inrättas Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande Reklam, ERK, av näringslivet. Syftet var att motverka könsdiskriminering i reklam.

Ett urval av medlemmar under 80-talet som fortfarande är medlemmar idag: Lindex, Mio, AMF, Försvarsmakten, Åhlens, Samhall och Electrolux.

Läs mer om Sveriges Annonsörers historia här

Kategori: Reklam

Sveriges Annonsörer på tre minuter

Från 1924 till 2014 - här får du både historia och nutid.

Reklamhistoria

Nedslag i den svenska reklamhistorien hittar du här. Hur och när Sveriges Annonsörer bildades och vilka frågor som drivits tillsammans med landets annonsörer.

Begränsningar präglade 70-talets reklamsverige

På 1970-talet kom reaktionen mot 60-talets konsumtionsfrossa. Reklamen beskylldes för att vara oetisk och omoralisk. Som en följd kom Lagen om otillbörlig marknadsföring, Konsumentombudsmannen, KO, och Marknadsdomstolen, MD, till under 70-talet, liksom Nämnden för Samhällsinformation.