90-talet: En explosion av kanaler och investeringarna skjuter i höjden

Sveriges Annonsörer |

Reklam som tänjer på gränserna och söker nytänk i brist på nytillverkat. Investeringarna åker berg-och-dalbana och en mängd nya reklamkanaler tar plats. Så kan reklamsveriges 90-tal summeras.

Efter en lång rad av år med oavbruten reklamtillväxt kom tecken på nedgång tidigt under 90-talet. Fram till 1993 rasade reklamvolymen med 35 procent. Sedan vände det igen och 1994 blev en rekordtillväxt där tv stod för den största ökningen.

Utförsäljningen av statliga bolag var en trend i början av decenniet som resulterade i stora imagebyggande kampanjer samtidigt som monopolen försvann, ett efter ett. Med alla nya aktörer och tjänster som tillkom nådde reklamen toppnivåer.

Under 90-talet exploderade mediemarknaden. På kort tid fick svenskarna tillgång till över hundra nya tv-kanaler. Riktig revolution blev det i slutet av seklet när internet tog en alltmer naturlig del av mediemixen. Närmare hälften av landets befolkning surfade på nätet och annonsörerna spenderade runt 200 miljoner kronor på banners och annan internetreklam.

Annonsörföreningen försökte hänga med i svängarna med alla nya kanaler. Bland annat startade man de första mediekommittéerna inom radio, tv och internet. Syftet med kommittéerna var att samla branschen för att hitta den bästa lösningen för respektive medium. Än idag arbetar flera aktiva kommittéer med att driva frågor om utveckling och mätning av olika kanaler.

Ett nytt system för köp av medieutrymme togs fram på 90-talet, den så kallade annonsör- /mediebyråersättningen. Det gamla systemet där rabatter och provisioner gick till byråerna istället för annonsörerna var en fråga som Annonsörföreningen haft högt på agendan under trettio år. Med den nya ersättningsmodellen gick mediebyråerna från att vara annonsförmedlare till att bli kvalificerade mediekonsulter.

Annonsörföreningen gick in som medarrangör i reklamtävlingen 100-wattaren 1993, en tävling som initierats ett par år tidigare av Dagens Industri i syfte att belöna kreativ reklam som gett dokumenterad effekt.

På Annonsörföreningen lämnas vd-titeln vidare, inte bara en utan två gånger under den här perioden. 1994 tog Bo Östen Johansson över efter Svante Sköldberg. Precis innan millenieskiftet tog Anders Ericson över som vd och innehar än idag den posten.

Ett urval av medlemmar från 90-talet som fortfarande är med: Alfa Laval Nordic, Arla Foods, BMW, KappAhl, L'Oréal, McDonald's, Microsoft, Nordea, Systembolaget och Åbro.

Andra nedslag i 90-talets reklamsverige

  • Sponsring i tv-program blir officiellt tillåten i Svensk Television
  • All tobaksannonsering förbjuds
  • Gratistidningen Metro dyker upp på marknaden
  • 38 miljarder kronor investeras i reklam och marknadsföring

Läs mer om Sveriges Annonsörers historia här

Kategori: Reklam

Sveriges Annonsörer på tre minuter

Från 1924 till 2014 - här får du både historia och nutid.

Reklamhistoria

Nedslag i den svenska reklamhistorien hittar du här. Hur och när Sveriges Annonsörer bildades och vilka frågor som drivits tillsammans med landets annonsörer.