Allmänhetens inställning till reklam: Reklamhatet når nya toppnivåer

Sveriges Annonsörer |

Svenskarnas inställning till reklam har en negativ spiral. 2005 svarade 44 procent att de har en positiv inställning till reklam. Idag är siffran nere på 18 procent. Det visar Novus stora undersökning kring svenskarnas inställning till reklam som är gjord på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer och som presenteras idag.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till reklam. Liknande undersökningar har även genomförts år 2005, 2012 och 2014.

Årets resultat visar på att reklamtröttheten tycks bestå. Och faktum är att gapet mellan de positiva och negativa aldrig har varit större. 52 procent säger att de har en negativ inställning till reklam, att jämföra med 18 procent som har en positiv inställning. År 2014 minskade gapet något, men är nu alltså tillbaka och förbi 2012 års nivåer (51 procent negativa, 18 procent positiva).  

Reklam upplevs framförallt som jobbigt och irriterande av många och reklam förknippas framförallt med ord som störande och påträngande. Mest negativa är män, 30 till 49 år samt boende utanför städerna. Mest positiv är en kvinna i samma ålder som bor i en storstad.

– Reklamexponeringen, det vill säga ytorna där vi möter reklam på är idag fler än någonsin, vilket ställer ännu högre krav på den reklam som görs. Många förknippar reklam som något som tränger sig på och det är något som vi som bransch måste ta till oss, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Summering svenskarnas inställning till reklam:

  • Svensken har mest acceptans för reklam på mässor och event – 45 % gillande
  • Även butiker, 39 %, bio, 33 % och kundtidningar, 32 % rankas högt
  • Mest ogillar svensken reklam i mobilappar, 77 %, Youtubeklipp, 75 %, spel, 70 %
  • En av fyra är villig att betala extra för att slippa reklam för en tjänst man prenumererar på. Mest villig att betala är de i åldrarna 18 till 29 år
  • 31 % använder adblockers. 37 % av männen, 25 % av kvinnorna
  • 83 % tycker att åldersgräns i sociala medier är bra. 40 % tycker åldersgränsen ska vara 15 eller 16 år
  • Positiva påståenden som sammankopplas med reklam är framförallt att ”reklam är en viktig del för att etablera varumärken”, samt ”något som genererar arbetstillfällen”

Fotnot
Hela rapporten Kluvna Känslor - allmänhetens inställning till reklam finns att ladda ned i vårt Bibliotek från den 1 augusti.

Den 29 september presenterar Sveriges Annonsörer för första gången även barns inställning till reklam. Detta görs på halvdagsseminariet ”Kampen om kidsen”. Mer info kommer inom kort på annons.se.


Om Sveriges Annonsörer

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se


Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Undersökningen är en kartläggning av svenska folkets inställning till reklam. Sveriges Annonsörer har gjort liknande undersökningar 2005, 2012 och 2014. En del frågor är omarbetade så endast de frågor som är lika får en jämförelse över tid.  Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 038 intervjuer genomförts under perioden 10 till 17 februari 2016. Deltagfrekvensen var 63 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.


Tillbaka till pressarkivet

Kategori: Reklam
Taggar:
Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer

Pressfrågor?

Har du frågor om Sveriges Annonsörer eller vill komma i kontakt med någon talesperson, vänligen kontakta pressansvarig Tero Marjamäki via mail tero.marjamaki@annons.se eller på telefon 08 545 252 34