Allt fler annonsörer mäter effekten av sin reklam

Sveriges Annonsörer |

Enligt Sveriges Annonsörers ROMI-index uppger nio av tio annonsörer att de mäter effekten av sin reklam och övrig marknadskommunikation. Resultatet är en väsentlig förbättring från tidigare år.

Varje år frågar Sveriges Annonsörer sina medlemsföretagen om och hur de mäter effekten av sin marknadskommunikation (ROMI, Return On Marketing Investment). Tidigare har andelen företag som mäter varit omkring 70 procent. Nu har denna siffra stigit till 89 procent.

– Det är förstås oerhört glädjande att se en så pass kraftig ökning bland de medlemsföretag som mäter sina reklaminvesteringar. Effektfrågan är något vi på Sveriges Annonsörer satsar mycket på via våra seminarier och våra rådgivningstjänster, och inte minst via vår reklamtävling 100-wattaren. Förhoppningsvis har det bidragit positivt till resultatet, säger Jannice Borekull, marknadschef och vice vd på Sveriges Annonsörer.

På frågan varför man mäter effekten svarar de flesta, 32 procent, att man vill se om reklamen stärker varumärket. Det näst vanligaste svaret är ”För att se om det leder till ökad försäljning”.

Av de 11 procent som svarar att de inte mäter effekten svarar nästan en tredjedel att orsaken är att det inte finns några krav på mål, mätning och uppföljning från företagsledningen. Detta svar dominerar tydligt bland de sju svarsalternativen.

Undersökningen innefattar svar från 106 av Sveriges Annonsörers medlemsföretag. Det är en jämn fördelning på nivån av reklaminvesteringar bland de svarande, vilket innebär att det även är en jämn fördelning av stora och små företag. Rapporten finns att ladda ner i Biblioteket

Kategori: Mål och mätning

Ny kampanj ska öka förståelsen för varumärken och effekt

Nu kommer Sveriges Annonsörer att fokusera på frågan om vad starka varumärken har betytt för Sverige, och till det uppdraget har vi valt att samarbeta med YouMe Agency. Tillsammans lyfter vi frågan om varför varumärken är viktiga för företag och organisationer.

Fortsatt optiminsm bland landets marknadschefer

Den senaste Marknadschefsbarometern visar att marknadscheferna fortfarande är optimistiska, medan hushållen är mer dämpade. En majoritet tror på ökad försäljning och var femte räknar med att nyanställa under årets sista kvartal.