Allt större behov av juridisk rådgivning bland landets annonsörer

Sveriges Annonsörer |

Tobias Eltell 2015-01 start

Tobias Eltell 2015-01 start Foto: Johan Rheborg

De senaste åren har efterfrågan på juridisk rådgivning ökat markant bland Sveriges Annonsörers medlemmar. Nu anställs ytterligare en förbundsjurist för att möta behoven.

Som medlem i Sveriges Annonsörer har man tillgång till kostnadsfri marknadsjuridisk rådgivning. Och behovet ökar stadigt ute i landet, i takt med ett snårigare medielandskap och allt tuffare förutsättningar för marknadscheferna.

En ökad efterfrågan på juridisk rådgivning och en större komplexitet på de ärenden som kommer från medlemmarna gör att organisationen nu utökar den juridiska kompetensen med Tobias Eltell som kommer att arbeta tillsammans med Niklas Briselius.

Tobias är troligen ett bekant namn för många medlemmar då han varit anställd två gånger tidigare. Och den första april är han tillbaka igen och han hälsas varmt välkommen tillbaka.

Det är nu tredje gången du anställs på Sveriges Annonsörer. Varför kommer du tillbaka?
– Arbetet som jurist på Sveriges Annonsörer omfattar mina favoritområden marknadsrätt, yttrandefrihetsfrågor, upphovsrätt och varumärken. Marknadsrätten reglerar ju områden där yttrandefriheten verkligen ställs på sin spets, som alkohol, spel, krediter och miljö. Hos annonsörerna hittar du målmedvetenhet, kreativitet och kraft, vilket ofta innebär rejäla utmaningar för oss jurister. Dessutom är reklamens roll i samhället alltid spännande att diskutera.
 
De senaste åren har du arbetat på både Reklamombudsmannen, RO, och på advokatbyrå. Vilka lärdomar tar du med dig därifrån in i arbetet med Sveriges Annonsörers medlemmar?
– Arbetet med egenåtgärder på RO gav en bra inblick i självregleringens roll och betydelse för bevarandet av den kommersiella yttrandefriheten. Inom affärsjuridiken på byrå är det viktigt att som rådgivare lyssna, förstå och sätta sig in i kundens problem, något som självklart är viktigt även för medlemsföretagen.
 
Hur kommer du och Niklas att kunna förbättra rådgivningen till Sveriges Annonsörers medlemsföretag?
– Ambitionen är att göra annonsörerna till bättre och säkrare köpare av reklam och media genom rådgivning och utbildning. Under 2015 kommer vi att växla upp den företagsanpassade utbildningen. Denna utbildningsform är väldigt omtyckt bland annonsörerna eftersom den skräddarsys så att den passar varje enskild annonsör. Jag hoppas även att vi ska kunna utveckla vårt internationella arbete inom World Federation of Advertisers (WFA). Sverige är ett föregångsland i många avseenden och som världens största annonsörorganisation har vi en del att bidra med, avslutar Tobias.

Fortsatt optiminsm bland landets marknadschefer

Den senaste Marknadschefsbarometern visar att marknadscheferna fortfarande är optimistiska, medan hushållen är mer dämpade. En majoritet tror på ökad försäljning och var femte räknar med att nyanställa under årets sista kvartal.

Allt fler annonsörer mäter effekten av sin reklam

Enligt Sveriges Annonsörers ROMI-index uppger nio av tio annonsörer att de mäter effekten av sin reklam och övrig marknadskommunikation. Resultatet är en väsentlig förbättring från tidigare år, då andelen företag som mäter varit omkring 70 procent. Nu har denna siffra stigit till 89 procent.

Linus Almqvist ny ordförande i Sveriges Annonsörers verkställande utskott

Linus har med sig många års erfarenhet av ledarskap hos varumärken som Vattenfall, Barilla, SAS och Arla. Han är även många gånger om prisbelönt i 100-wattaren. Linus efterträder den tidigare ordföranden, Ulf Hermansson Samell, som nu är anställd som utbildnings- och eventchef på Sveriges Annonsörer.