Begränsningar präglade 70-talets reklamsverige

Sveriges Annonsörer |

På 1970-talet kom reaktionen mot 60-talets konsumtionsfrossa. Reklamen beskylldes för att fördyra produkten, och dessutom var den oetisk och omoralisk.

Som en följd av detta kom Lagen om otillbörlig marknadsföring, Konsumentombudsmannen, KO, och Marknadsdomstolen, MD, till under 70-talet, liksom Nämnden för Samhällsinformation. 70-talet var också decenniet då kraftiga begränsningar av tobaks- och alkoholreklam infördes.

Det tidiga 1970-talet var besvärliga år för media och annonsförmedlare. Dels sjönk annonsvolymen för såväl tidskrifter som storstads- och landsortspress. Och dessutom lade finansministern fram ett förslag om att belägga tidningsannonser med skatt, vilket kom att införas den 1 juli 1971, vilket sin tur medförde ytterligare nedgång i annonsvolymen.

De nya reklamskattereglerna var synnerligen besvärliga att tolka. Därför arrangerade Annonsörföreningen fyra reklamskattekurser under året för att hjälpa medlemmarna att reda ut vad som egentligen gällde. Annonsörföreningens vd, Weige, framträdde vid den här tiden ofta i radio, tv och press och framförde föreningens synpunkter på reklamskatten.

Frågan om reklam i tv fortsatte att stötas och blötas och 1974 slutfördes utredningen som innebar ett nej till reklam i tv. Detta då man ansåg att reklam i tv-rutan skulle leda till påverkan på programinnehållet.

1974 var också året då Annonsörföreningen firade sitt 50-årsjubileum och då Samarinchefen Sture Cederroth utsågs till "Halvseklets man i svensk reklam". Sture Cederroth blev 1940, som 28-åring, styrelseledamot i Annonsörföreningen, och uppskattades speciellt för sina insatser inom reklamfilmsområdet.

Den 1 januari 1975 kom den första sammanställningen avseende helår över reklamfilmvisningarna på biograferna. Denna avslöjade bland annat hur stora visningskostnaderna varit för de olika varumärkena. På topplistan över de största reklamfilmsannonsörena fanns exempelvis Coca Cola, Wrigley tuggummi och Läkerol.

Ett urval av nya medlemmar i Annonsörföreningen från 1970-talet som fortfarande är medlemmar: IKEA, Procter & Gamble, Scandic Hotels, Vingresor, Rädda Barnens Riksförbund och Fazer.

Läs mer om Sveriges Annonsörers historia här

Kategori: Reklam

Sveriges Annonsörer på tre minuter

Från 1924 till 2014 - här får du både historia och nutid.

Reklamhistoria

Nedslag i den svenska reklamhistorien hittar du här. Hur och när Sveriges Annonsörer bildades och vilka frågor som drivits tillsammans med landets annonsörer.

Amerikansk reklam inspirerar 60-talets svenska reklammakare

I mitten av 60-talet syntes kampanjer för Volkswagen och Avis, och man lyssnade till reklamprofeter som David Ogilvy och George Lois. Svenska reklammän sneglade över Atlanten och lät sig inspireras av den amerikanska reklamen. 60-talet blev tiden för att tänka nytt, snarare än att upprepa gammalt.