Färg, form och television präglade 1950-talets reklamsverige

Sveriges Annonsörer |

1950-talet var decenniet då människan åter sökte glädjen i tillvaron efter att krigets kalla hand släppt taget.

Reklamen blev kul, lättsmält och färgsprakande med korta skojiga slogans. Ett exempel var Coca Cola som 1953 kom i sin berömda form till Sverige.

Annonsörföreningens styrelse förberedde sig på ett nytt medie i Sverige, televisionen. Bland medlemmarna fanns det stora intressen för televisionsreklam, och man uttryckte genast en vilja att hjälpa till att knuffa fram denna fråga. En knuff framåt var den så kallade Sandrew-veckan 1953 när man för första gången och i liten skala sände tv till allmänheten mycket tack vare att Philips sponsrade sändningen.

På grund av stadsmakternas uppfattning om att televisionen borde ställas i samhällets och folkbildningens tjänst, kom reklam-tv:s genombrott först 1958. Ett år senare, 1959, uppgick antalet tv-licenser till över en halv miljon.

Den som skulle ta tag i tv-reklamfrågan men också starta en rad nya projekt inom Annonsörföreningen var Lars Wiege, som anställdes som vd 1954. Från den första dagen satsade Wiege hårt på att utveckla och modernisera föreningen, bland annat genom att göra om föreningens officiella organ Annonsören till en fristående tidskrift med inriktning på försäljning och reklam, under det nya namnet Info.

Lars Wiege lät också initiera ett reklamregister som skulle ge upplysningar om reklammedia och reklamförmedlare över hela världen.

1956 bildades Exportreklamgruppen som bland annat tog fram en svensk exportreklamsymbol som skulle återfinnas i exportföretagens annonser i utländsk press, på trycksaker och affischer. Symbolen ritades av Bengt Lundström, och utgjordes ett kraftfullt versalt S omgärdat av ett stiliserat vikingaskepp med texten "Sweden" i negativ text.

Ett urval av företag som blev medlemmar under 50-talet, och som fortfarande är medlemmar idag, är till exempel SJ, Telia, Skandia, Abba Seafood, Posten och Folksam.

Läs mer om Sveriges Annonsörers historia här

Kategori: Reklam

Sveriges Annonsörer på tre minuter

Från 1924 till 2014 - här får du både historia och nutid.

Reklamhistoria

Nedslag i den svenska reklamhistorien hittar du här. Hur och när Sveriges Annonsörer bildades och vilka frågor som drivits tillsammans med landets annonsörer.

Reklamens betydelse i fokus på 1940-talet

Under kriget snurrade de industriella hjulen långsamt, samtidigt pågick en intensiv debatt i Annonsörföreningen om reklamens betydelse i framtiden. Man var ense om att reklam kunde frigöra köpkraft och därigenom skapa sysselsättning.