Här är arbetsgruppen som ska ta fram branschens nya influencer-valuta

Sveriges Annonsörer |

Nu är arbetsgruppen som ska vara med och utveckla Sveriges Annonsörers influencer-valuta tillsatt. Gruppen består av representanter från både annonsörer samt publicister med nätverk och independent-aktörer. Målbilden är att i maj ha en kravbild klar som ska göra samarbeten mellan influencers och annonsörer bättre. 

Allt fler annonsörer använder sig idag av influencers för att stärka sitt varumärke och öka sin försäljning. Men det råder en otydlighet i hur prissättningen ser ut vilket gör att det blir både svårt att planera för resultat och mäta effekt. För att förtydliga gränserna och hitta gemensamma variabler som är jämförbara kommer därför nu Sveriges Annonsörer, genom en arbetsgrupp med representanter från branschen, att ta fram en ny gemensam branschvaluta. Genom valutan kommer annonsörer kunna sätta förväntningsgarantier och säkerställa bra och hållbara samarbeten.

– En gemensam valuta kommer att göra det lättare för enskilda bloggare att prissätta då det kommer att finnas gemensamma mätpunkter. Vi förenklar för annonsören att kunna avgöra om det är en bra affär eller inte, säger Lin Eriksson Nordström chef för digitala tjänster på Sveriges Annonsörer och den som leder arbetet med att ta fram valutan.  

Hon fortsätter:
– Vi är en intresseorganisation för annonsörer och det är annonsörens behov som kommer att styra vad vi tar fram för mätpunkter i vår arbetsgrupp. Att annonsörerna och publicisterna samarbetar för att tillsammans ta fram en beställning gentemot KIA-index kommer att gynna båda sidors affär. Vi arbetar utifrån en projektmall där annonsören tillsammans med publicisten agerar kravställare gentemot KIA-index.

Annonsören Ellos är en av aktörerna i den nya arbetsgruppen.
– Ellos har kommit långt inom influencer marketing, men vi känner ändå att det saknas en branschstandard för annonsörer, nätverk och influencers i affärsupplägg och styrning. För oss är influencer marketing en extremt viktig del av vår marknadsföring och är idag mycket stolta över att ha lyckats göra influencer marketing till vår näst bäst betalda digitala marknadskanal. I ett bra upplägg ska samtliga tre parter kunna räkna hem investeringen och få siffrorna att gå ihop. Det vill vi vara med och utveckla, för att driva än bättre och gynnsamma samarbeten framöver, säger Louise Jacobsson, online creative manager på Ellos.


Här är arbetsgruppen:

Ellos - Louise Jacobson
Tikkurila - Sylvia Martinsson
Folkspel - Annika Tunerbratt
Sveriges Annonsörer - Lin Eriksson Nordström
Sveriges Annonsörer - Ida Tholcke
Aller - Helena Holmström
Cube - Olof Lindblom
United Screens - Nicole Haman
United Influencers - Linda Palmgren
Splay - Vigor Sörman
Modern Women - Peter Näsström
Tailsweep - Öjje Holt
Trendenser.se - Frida Ramstedt


För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:
Lin Eriksson Nordström, chef digitala tjänster, 0733-99 33 86, lin.nordstrom@annons.se
Tero Marjamäki, pressansvarig, 0736-53 71 36, tero.marjamaki@annons.se


Om Sveriges Annonsörer

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer om Sveriges Annonsörer här


Till pressarkivet

Kategori: Sociala medier
Tero Marjamäki, pressansvarig på Sveriges Annonsörer 2016

Pressfrågor?

Har du frågor om Sveriges Annonsörer? Välkommen att kontakta pressansvarig Tero Marjamäki via mail  eller på telefon 08 545 252 34

Maila Tero