Marknadsavdelningens effektivitet

Sveriges Annonsörer |

Sveriges olika företag och organisationer investerar drygt 75 miljarder kronor i marknadsföring per år utöver administrativa summor och lönevolymer. De flesta arbetar sannolikt effektivt med sina marknadsinvesteringar. Samtidigt är min erfarenhet att ingen marknadsavdelning är så effektiv att det inte går att göra effektivitetsvinster.

Vid olika konjunktursvängningar, eller som just nu ett stort teknikskifte, eller vid olika perioder på året, till exempel budgettider- har andra delar av företaget/organisationen 
synpunkter på marknadsavdelningens arbete och resursallokering. Här kan synpunkterna vara allt ifrån ett litet sponsringsåtagande till hur stor del av budgeten som borde läggas digitalt.

En grundläggande klassisk skillnad är hur man i företaget/organisationen ser på marknadsbudgeten.
Marknadsavdelningen ser den ju självklart som en investering. Man investerar för att få ännu mer tillbaka. Return Of Investment, ROI. Men stora delar av företaget/organisationen har motsatta synen att marknadsbudgeten är en ren kostnad. Och rena kostnader ska ju som bekant hållas nere och ett viktigt verktyg för den argumentationen är effektivisering.
Effektivisering är å andra sidan också ett mycket bra verktyg för marknadschefen.

Som erfaren effektivitetskonsult skulle jag vilja ge er marknadschefer (kommunikationschefer/informationschefer) ett kraftfullt tips:

  • Ta själv kontroll på din avdelnings effektivitet innan någon annan på företaget gör det!

Kartlägg:

  • Processerna i arbetet på avdelningen. Det vill säga hur jobbar de olika delarna i organisationen med sina arbetsuppgifter? Finns det förbättringspotentialer och därmed möjlighet att öka effektiviteten?
  • Marknadsorganisationens sammansättning. Rätt person på rätt plats och rätt antal personer för att klara av att uppfylla marknadsmålen. Finns förbättringspotentialer?
  • Effekt. Håll koll på vad varje investerad krona ger för effekt. Ser ni inte klara samband mellan investering och effekt - överväg alternativ. Finns förbättringspotentialer?
  • Avtal. Gå regelbundet igenom alla leverantörsavtal. Sätt upp konkreta, uppnåbara mål med avtalen. Finns förbättringspotentialer?

Tar ni kontroll på ovan fyra punkter och använder förbättringspotentialerna står marknadsavdelningen väl rustad för framtiden.  

Vill ni diskutera effektivitet och förbättringspotentialer vidare, välkomna att höra av er till mig.

 

Av Stefan Barholm
stefan.barholm@annons.se