Norge – fortfarande nordens mest reklamintensiva land

Sveriges Annonsörer |

Samtliga reklammarknader i Norden backade under det första halvåret 2013. Detta visar Institutet för reklam- och mediestatistiks, IRM:s, nya rapport ”The Nordic Advertising Market”.

De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 4,8 miljarder euro under första halvåret 2013.

Totalt uppgick köpt medieutrymme på den nordiska marknaden till drygt 4,8 miljarder euro vilket är en minskning med 1,9 procent i förhållande till motsvarande period 2012. I lokala valutor minskade samtliga nordiska marknader i storlek under förra året.

Norge upplevde det minsta tappet, endast 0,1 procent relativt första halvåret 2012. Tillbakagången var störst i Finland där medieinvesteringarna minskade med drygt 8 procent. Danmark och Sverige hamnade i mitten med tapp på 3 respektive 3,9 procent under perioden.
 
Norge är fortsatt den mest reklamintensiva marknaden i Norden. Reklaminvesteringar per invånare var 260 euro i Norge under första halvåret 2013. Därefter kommer Sverige med 189 euro, Danmark 177 och Finland med 130 euro per invånare.

Statistik över mediemarknadens utveckling i norden under första halvåret 2013 är framtaget av IRM tillsammans med Dansk Oplagskontrol i Danmark och TNS-Gallup i Finland.

Läs mer om reklammarknaden i Sverige och Norden hos Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM