Reklamens betydelse i fokus på 1940-talet

Sveriges Annonsörer |

Under kriget snurrade de industriella hjulen långsamt, medan den kemiska industrin utvecklades snabbt. Plast, nylon, kulspetspennor och tejp blev snart var mans egendom. Den mest uppmärksammade nyheten var nylonstrumpan som nu gjorde sitt segertåg över hela världen.

Samtidigt pågick det en intensiv debatt i Annonsörföreningen i Sverige om reklamens roll och betydelse i framtiden, det vill säga efter krigets slut.

Överlag var man ense om att reklam kunde frigöra den instängda köpkraften så att man därigenom skapade sysselsättning. Men på samma gång måste efterfrågan regleras så att den inte löpte iväg i inflation, och man varnade därför för "överexponering".

Under 40-talet ökade intresset för reklamens form. För att avhjälpa bristen på kvalificerade reklamkonstnärer, så tog föreningen initiativet till "Svenska Annonsörers Förenings Konstnärsarkiv" som samlade prov på konstnärernas produktion till medlemmarnas tjänst. Några år senare instiftar Annonsörföreningen även tävlingen "Annonsörernas Oscar" för att höja standarden på reklamfilm. Bland vinnarna fanns bland annat Cederroth, Försäljningsföreningen och Marabou.

40-talet var även årtiondet då föreningens sammanträden öppnades upp även för kvinnor. Annonsörföreningen var vid den tiden en renodlad herrklubb, och frågan väckte stor uppmärksamhet. Men motståndet nedröstades, och styrelsen beslöt att även kvinnor skulle få tillträde även om det skulle dröja många årtionden innan någon kvinna dök upp i organisationen.

Kuriosa: 1941 blir Dagens Nyheter Sveriges största tidning med en upplaga på 175 000, och bara tre år senare startar Expressen.

Läs mer om Sveriges Annonsörers historia här

Kategori: Reklam
Taggar:

Reklamhistoria

Nedslag i den svenska reklamhistorien hittar du här. Hur och när Sveriges Annonsörer bildades och vilka frågor som drivits tillsammans med landets annonsörer.

30-talets tuffa tider lyfte frågan om reklamens kraft

30-talets depression minskad affärsverksamhet, och därmed minskad efterfrågan på reklam. Byråerna försökte få företagen att inse reklamens betydelse även i lågkonjunktur. Affärslivets motor, reklamen, fick inte varvas ned.