#sistabriefen öppnar telefonlinje

Sveriges Annonsörer |

Hösten 2017 var hösten när berättelserna under hashtagen #metoo aldrig ville tystna. I kommunikationsbranschens egna metoo-upprop #sistabriefen riktades en särskild uppmaning till intresse och branschorganisationer. Tillsammans med 10 andra organisationer har vi fört samtal och arbetat med att ta fram åtgärder tillsammans.  En av de första åtgärderna vi gör tillsammans är att öppna upp ett telefonnummer dit man kan vända sig med frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering på jobbet. Den som ringer får prata med en facklig rådgivare på DIK som kan stötta och ge råd utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. 

”Ni har ett ansvar för att hjälpa era medlemmar och att samordna, organisera och förmedla kunskap och riktlinjer. Hur ska ni som organisationer förmedla värderingar, policys och praktisk kunskap till era medlemmar och hjälpa dem med deras arbete med jämställdhetsfrågor och att skapa trygga arbetsplatser?”

Så formulerades uppmaningen till oss organisationer. Vi tog med stort allvar emot uppdraget och har under de senaste månaderna träffats för att prata om hur vi går vidare. Hur skapar vi tillsammans en mer inkluderande bransch, fri från trakasserier och diskriminering?

På ett så här stort problem finns förstås ingen enkel, eller ensam, lösning. Det finns många. Vi har därför gått samman för att jobba med frågan både kortsiktigt och långsiktigt, brett och smalt – med lyft blick och stora öron. Vi har olika perspektiv och besitter olika kompetenser men vi jobbar alla mot samma mål; att förändra vår bransch. Vi vill se till att #sistabriefen blir den sista.

Bakom initiativet står facket DIK, Komm, Medieföretagen/Almega, Precis, SES Sponsrings & Eventsverige, Svenska PR-företagen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund, Swedish Content Agencies och Swedma.

En telefonlinje, med nummer 08-480 040 60, är bemannad kl 15-18 vecka 10 och 11. Man kan också skicka sin fråga till sistabriefen@dik.se. Vi ser detta som ett steg i vårt långsiktiga arbete. Vi kommer också att presentera arbetet vi hittills gjort och vilka aktiviteter som ligger framöver under ett frukostmöte öppet för branschen den 23 mars. 

 

Av Tero Marjamäki
tero.marjamaki@annons.se