"Självreglering effektivare än lagstiftning mot sexistisk reklam"

Sveriges Annonsörer |

Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers vd, Jessica Bjurström, kommenterar Natalia Kazmierskas krönika på aftonbladet.se. Krönikan riktar kritik mot näringslivets självsanering gällande sexistisk reklam, och förordar i stället en tuffare lagstiftning.

I en krönika på aftonbladet.se, den 4 januari, tar skribenten Natalia Kazmierska avstamp i Reklamombudsmannens, RO:s, fällande beslut mot Ryanair för könsdiskriminerande reklam.

Hon påpekar att det irländska lågprisflygbolaget flera gånger tidigare har fällts för liknande övertramp. Dock utan åtgärd. Hon drar därmed slutsatsen att ”näringslivets egen lilla satsning på självsanering” står helt maktlös inför sådana ”föroreningar av vårt gemensamma livsrum”. Föroreningar som enligt henne borde mötas med lagstiftning, med vidhängande sexistiska utsläppsrätter.

De allra flesta svenska annonsörer och reklamkreatörer delar Natalia Kazmierskas och Reklamombudsmannens grundläggande syn på sexistisk reklam – den behöver vi inte ens diskutera här. Den avgörande frågan är i stället vilka metoder för att stävja problemet som i praktiken är mest effektiva.

Reklamombudsmannen tog enbart under 2013 emot anmälningar om 107 fall av könsdiskriminerande reklam. 44 procent av dessa resulterade i fällande beslut. Så gott som samtliga annonsörer som fälls - med några få undantag - följer också Reklamombudsmannens domslut. För den som är mån om sitt varumärke kostar det i längden oändligt mer än några tänkta ”utsläppsrätter” att inför kunder, investerare och anställda bli stämplad som sexistisk.

Var och en som har insikt i vårt rättsväsende inser också att domstolar inte skulle ha hunnit med en bråkdel av dessa ärenden och det är ytterst tveksamt om andelen dömda skulle ha blivit högre. Dessutom är snabbhet en viktig parameter i en marknad som består av tidsbegränsade reklamkampanjer.

Reklamombudsmannen har ett viktigt uppdrag, och dess arbete bidrar idag aktivt till ett av världens minst sexistiska reklamklimat. Förutom att Reklamombudsmannen prövar om anmäld reklam strider mot Internationella Handelskammarens regler så har man även en omfattande rådgivande och utbildande verksamhet.

Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer
Jessica Bjurström, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer

Läs Natalia Kazmierskas krönika på aftonbladet.se här

Sveriges Annonsörer i debatten:

5 goda skäl till reklam i kollektivtrafiken

Sveriges Annonsörer bemöter kritik från Grön ungdom om reklam i kollektivtrafiken på dn.se.

Politik, näringsliv och reklam...

Ännu en replik från Anders Ericson i debatten om reklam i kollektivtrafiken. Denna gång på dagensmedia.se