Trender 2018 – på 3 annonsörers agenda

Sveriges Annonsörer |

GDPR, lojalitetsprogram, AI och sammankopplade organisationer. Det kommer trenda under 2018, tror Jeanette Asteborg, marknadschef på Volkswagen, Michael Grimborg, CMO på Synsam och Pom Ahnborg, Nordic Media Manager på TUI.

Jeanette Asteborg, marknadschef Volkswagen:

Vad står på din agenda just nu?
”Planering inför skatteändringen Bonus Malus samt flertalet digitala projekt som nu äntligen ska lanseras.”
 
Vad vill du se mer av 2018?
”Smarta insikter samt reklam som berör och som är nutida på grund av reklamtröttheten.”
 
Och mindre av?
”Launch and leave beteendet. Det vill säga att investera en massa pengar på kort sikt i tron att det löser ett problem eller säljer över tid.”
 
Vad kommer trenda under 2018?
”AI (Artificiell intelligens) samt lojalitetsprogram av befintliga kunder.”


Michael Grimborg, CMO, Synsam: 

Vad står på din agenda just nu?
”Mycket handlar om hur vi kan bidra till folks ögonhälsa genom våra tjänster och produkter. Vårt abonnemang till exempel som tar hand om allt som har med din syn att göra – bekymmersfritt. Att fortsätta kommunicera fördelarna helt enkelt med byte av glas vid förändrad syn, drulleförsäkring och årlig undersökning.”
                                                               
Vad vill du se mer av 2018?
”Oj – valår med allt vad det innebär. Jag vill se mer av nyktra löften om hur vi skall attackera de utmaningar som vi har i landet. Peka på möjligheterna. Mer brinn och passion för framtiden, inget blamegame. I vår värld hoppas jag på mer konkreta lösningar kring ”valuta”-frågor, brandsafety, fraud etcetera. För att utveckla allt det nya krävs mer samarbete mellan aktörerna. Annars kommer andra bestämma åt oss utifrån.”
 
Och mindre av?
”Självklart av ovan. Så länge det finns pengar att tjäna kommer till exempel Fraud vara ett problem, Fake news likaså. Motgiftet är tydlighet och transparens och samarbete. Nollvision!!”

Vad kommer trenda under 2018?
”Då svarar jag GDPR. Skall bli intressant följa hur detta konkret kommer fungera. Före och efter GDPR. Eller så blir det som med millennieskiftet. Det bara fortsatte som tidigare.” 
 

Pom Ahnborg, Nordic Media Manager, TUI
  
Vad står på din agenda just nu?
”Vi är mitt uppe i årets största kampanj.”
”Säkerställa att vi är redo och inte tappar fart i och med GDPR.”
 
Vad vill du se mer av 2018?
”Fler samarbeten i och utanför branschen, för att höja resonemangsgraden kopplat till teknik, forskning och nya metoder.”
”Vi behöver lyfta blicken arbeta utifrån ett mer holistiskt perspektiv.”

Och mindre av?
”Människor som fastnat framför sina skärmar, ut och upplev mer!”
 
Vad kommer trenda under 2018?
”Året då alla stora bolag kommer få en bättre överblick varför, hur och var de lagrar persondata i och med att GDPR träder i laga kraft i maj.”
”Högre grad av sammankopplade organisationer och verktyg som skapar bättre förutsättningar med ökad förståelse och intäkter.”
”Ökad medvetenhet hur det man stoppar i sig påverkar kroppen, själen, djuren och naturen.