Veronica Palm (S) banar vägen för sexistisk reklam

Sveriges Annonsörer |

Anders Ericson debattartikel 2014

Foto: Anna Rut Fridholm

Öppen debattartikel från Sveriges Annonsörer:
Riksdagsledamoten Veronica Palm (S) gick i förra veckan ut i Aftonbladet och börjat blåsa liv i den gamla idén om att förbjuda sexistisk och könsstereotyp reklam.

Problemet är inte att hon med sitt nya ”vallöfte” slår in öppna dörrar, utan att hon genom sin okunnighet i de reella sakfrågorna riskerar att öppna portarna på vid gavel för den reklam hon säger sig vilja förbjuda.

Veronica Palm menar att vissa produkter, såsom motorcyklar och bilar inte behöver säljas med hjälp av nakna bröst och rumpor, och hänvisar till att nio av tio kvinnor vill ändra på sin kropp på grund av reklamidealen. Veronica Palm menar att detta är ”ett folkhälsoproblem som vi politiker måste ta ansvar för”. Likaså hävdar Veronica Palm att vi översköljs av sexistisk reklam. Hon säger också att det krävs lagstiftning, eftersom branschen har misslyckats med att ta itu med problemen.

Jag vill härmed ge Veronica Palm lite relevant fakta.

  1. Om vi bortser från ett fåtal mindre seriösa småföretag är sexistisk eller könsstereotyp reklam idag ovanlig i Sverige, speciellt om man jämför med många andra länder. Detta beror till stor del på de ambitiösa program för självsanering som sedan många år har bedrivits av oberoende institutioner i Sverige, numera samlade inom Reklamombudsmannen (RO), vars uppgift är hantera självregleringen på den svenska reklammarknaden. Till RO kan allmänhet och organisationer vända sig när man vill anmäla reklam som man anser vara stötande, könsdiskriminerande eller felaktig.

  2. Vi människor påverkas dagligen av en mångfald av kulturella uttryck. Dessa innefattar allt ifrån tidningsartiklar, sociala medier, modebloggare, musikprofiler, filmer och tv-program till reklam. Därför finns det inget som helst belägg att lägga skulden på just reklamen för vissa individers kroppsuppfattning. Vilka andra kommunikationskanaler ska åläggas förbud mot budskap som Veronica Palm inte gillar?

  3. Får vi en lag mot könsdiskriminerande reklam, som Veronica Palm förespråkar, blir det med största sannolikhet Konsumentverket som blir tillsynsmyndighet. Detta innebär att de ska driva kvalificerade fall vidare till Marknadsdomstolen. Idag hanterar den självreglerande instansen RO runt 650 anmälningar per år, varav hälften handlar om könsdiskriminerande reklam. RO granskar och lämnar ett utlåtande inom tre månader. Genom Konsumentverket, med nuvarande organisation och uppdrag, skulle dessa ärenden inte kunna hanteras i samma mängd och inom samma tidsrymd.

  4. Reklamombudsmannen bekostas av näringslivet och belastar därmed inte skattebetalarna. Om vi får en lagstiftning skulle hanteringen därmed bli kostsam. Hur vill du finansiera detta, Veronica Palm?

  5. Den här diskussionen handlar i grunden om betydligt viktigare värden än oönskad reklam. Alliansregeringen har tidigare gjort tummen ner för liknande förslag, eftersom det skulle innebära inskränkningar i yttrandefriheten.

I sin jakt på billigt valfläsk uppvisar du, Veronica Palm, en häpnadsväckande okunnighet i sakfrågorna. Och riskerar därmed att riva ner de skyddsmurar som under många år har byggts upp genom frivilliga insatser. Läs på innan du sprider fler oansvariga dumheter till allmänheten.

Vi borde vara stolta över att svensk reklam är så pass fri från sexism och nakna bröst och rumpor. Vill du verkligen göra en insats Veronica, så sprid den svenska modellen med RO ut i världen.

Anders Ericson
vd, Sveriges Annonsörer

Bundling av tv-kanaler begränsar valfriheten för annonsörer

Bundling av tv-kanaler begränsar valfriheten för annonsörer
Tv-kanalernas utveckling av annonspaket riskerar att bli ett hinder för effektiv marknadsföring. Läs mer om bundling och dess för- och nackdelar.

Självreglering effektivare än lagstiftning mot sexistisk reklam

Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers vd, Jessica Bjurström, kommenterar Natalia Kazmierskas krönika på aftonbladet.se där hon riktar kritik mot näringslivets självsanering.

5 goda skäl till reklam i kollektivtrafiken

Sveriges Annonsörer bemöter kritik från Grön ungdom om reklam i kollektivtrafiken på dn.se.