Avtal & rekommendationer

Sveriges Annonsörer förhandlar fram branschavtal och tar fram rekommendationer för att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan annonsörer och leverantörer. Som medlem kan du ladda ner avtal och rekommendationer som gäller för olika typer av tjänster och upphandlingar.

Produktionsavtal för reklamfilm, fullständigt rättighetsförvärv

Använd denna avtalsmall för att reglera beställning och produktion av reklamfilm samt hantera rättigheterna vid fullständigt rättighetsförvärv.

Bli medlem / Logga in
Production Agreement advertising films, full transfer of rights

Engelsk version.
Använd denna avtalsmall för att reglera beställning och produktion av reklamfilm samt hantera rättigheterna vid fullständigt rättighetsförvärv.

Bli medlem / Logga in
Production Agreement advertising films, limited grant of rights

Engelsk version.
Använd denna avtalsmall för att reglera beställning och produktion av reklamfilm samt hantera rättigheterna vid begränsat rättighetsförvärv.

Bli medlem / Logga in
Produktionsavtal för reklamfilm, begränsat rättighetsförvärv

Använd denna avtalsmall för att reglera beställning och produktion av reklamfilm samt hantera rättigheterna vid begränsat rättighetsförvärv.

Bli medlem / Logga in
Rekommendation avseende marknadsföring av alkoholdrycker, alkoholhaltiga lättdrycker och indirekt alkoholreklam

Rekommendationen ska ge vägledning för marknadsföring av alkoholdrycker utifrån de krav som ställs på marknadsföring av dessa.

Ladda ner
Rekommendation för samarbete mellan annonsör och mediebyrå

En rekommendation från Sveriges Annonsörer – för din trygghet i mediebyråsamarbetet

Bli medlem / Logga in
Rekommendation för mätning av podcastlyssning

Rekommendationen är framtagen som en standard för att tydliggöra vad man mäter och hur gällande podcasts.

Ladda ner
Involuntary advertising on illegal sites

Logotypes and advertisements may appear on illegal sites without the advertiser’s knowledge.

Ladda ner
Ofrivillig annonsering på illegala sajter

Logotyper och annonser kan utan annonsörens vetskap hamna på olagliga sajter. Ställ tydliga krav kring var ditt varumärke får synas.

Ladda ner
Production Agreement Advertising Films

Use this agreement to regulate the ordering, the production and the disposition to the produced commercial.

Bli medlem / Logga in
Rekommendation för arbete med bloggare

En handledning för dig som arbetar med pr och marknadsföring i sociala medier, med bloggare och andra influencers.

Ladda ner
Mobilannonsering och laddningstider

Om ni inte redan gjort det, finns det all anledning att se över er mobila närvaro och maximera de mobila insatserna.

Bli medlem / Logga in
Rekommendation om användning av cookies

IAB:s rekommendation gällande hur information om cookies kan utformas.

Ladda ner
Pitchrekommendation

Rekommendationerna ska ge uppdragsgivaren bästa förutsättningarna i sin byråupphandling.

Bli medlem / Logga in
Reklam för alkoholhaltiga drycker

Denna rekommendation är tänkt att ge vägledning annonsörer när det gäller marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.

Bli medlem / Logga in
Tolkningsråd barnreklam i tv

Denna rekommendationen har tagits fram för att barnreklamförbudet i radio- och tv-lagen är otydligt formulerat.

Bli medlem / Logga in
Briefmodell

Syftet med briefmodellen är att skapa samsyn, vara en ledstång samt skapa inspiration i problemlösandet.

Bli medlem / Logga in
Annonsör- /mediebyråersättning

Annonsör- /mediebyråersättningen är den du som annonsör får om du anlitar en mediebyrå för att köpa medeiutrymme.

Bli medlem / Logga in
Samarbetsavtal

Använd detta samarbetsavtal som underlag vid tecknande av avtal med kommunikationsbyrå.

Bli medlem / Logga in
Rekommendation avseende reklamskatt

Denna rekommendation syftar till att med några korta punkter öka förståelsen för hur det fungerar med svensk reklamskatt.

Bli medlem / Logga in
Se alla kategorier