Hanna Riberdahl

Influencer marketing är större än någonsin, och investeringarna kommer sannolikt fortsätta öka. Omvärldens intresse tycks också ha nått en ny nivå. Att ämnet väcker känslor, engagemang och genererar rubriker – långt utanför vår egen bransch – ser vi bevis för så gott som dagligen.

För oss på Sveriges Annonsörer märks utvecklingen framför allt genom att allt fler medlemmar söker stöd och vägledning i sitt arbete med influencer marketing. Många känner en osäkerhet kring vad som gäller och är rädda att göra fel eller, i värsta fall, hamna i juridiskt trassel. Man kan dessutom känna en press, från internt eller externt håll, att kasta sig in i ett influencersamarbete. För precis som med sponsring är det många i organisationen som har åsikter, men desto färre har hela insikten om vad samarbetet faktiskt innebär. Det gör det svårare att hinna, eller ta sig tid, att tänka det där extra varvet som ofta krävs för en lyckad insats.

Utmaningarna har en tydlig koppling till det faktum att influencer marketing fortfarande är en relativt ny marknadsföringsgren. Till exempel saknas standarder för köpprocess och effektmätning, och det finns även juridiska och etiska utmaningar som skapar osäkerhet och gör att marknadsförare lätt hamnar i olika fallgropar. Samtidigt är det en ny kanal och det finns stora förväntningar på att engagera konsumenter som är svåra att nå i andra, mer traditionella kanaler.

Vi på Sveriges Annonsörer fokuserar på effekt, transparens, etik och ansvarsfull marknadsföring. Det gör vi på en mängd olika sätt, bland annat genom att jobba för att få tydliga standarder och riktlinjer på plats. Vi vill också bidra till att göra marknadsförare till bättre och tryggare köpare av influencersamarbeten. Därför lanserar vi nu ”Marknadsförarens guide till influencer marketing – fakta, lärdomar och juridisk vägledning” som utgår helt och hållet från marknadsförares specifika behov och utmaningar.

Vår nya guide täcker in alla viktiga aspekter runt samarbetet, t.ex. köpprocess, brief, hur man mäter effekt och inte minst vilken lagstiftning man behöver hålla koll på. Vi har också låtit marknadsförare med lång erfarenhet av influencer marketing dela med sig av lärdomar och tips. Guiden tar även upp etik och ansvar – svåra men viktiga frågor att prata om både inför, under och efter ett samarbete.

Jag hoppas att den ska bidra till att stärka dig som är köpare av influencersamarbeten och fungera både som vägledning och inspiration i ditt arbete. Kanske får den dig att tänka ett varv till eller ställa en extra kontrollfråga nästa gång ni ska ta beslut om ett influencersamarbete? Då har vi kommit en bra bit på vägen.

/Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
hanna.riberdahl@annons.se

Läs om och ladda ner guiden här