En bild – (nästan) 1000 frågor?

En bild säger kanske mer än 1000 ord, men ställer nästa lika många frågor. I dagens uppkopplade samhälle är det inte svårt att hitta en bild som man vill använda i sin kommunikation. Allt man kan tänkas vilja använda finns i regel några klick bort. Men bara för att det finns på nätet betyder det verkligen att det bara är att plocka russinen ur kakan? Svaret är givetvis naturligtvis inte!

A och O är att på förhand ställa frågor om de bilder man vill använda oavsett om man inte får de svar som man vill. Om man som annonsör får en bild mejlad till sig, exempelvis i en tävling, betyder det inte per automatik att man förvärvat rättigheten att använda bilden som man önskar eller att man kan bearbeta den som man känner för. Upphovsrätten är en så kallad ensamrätt, vilket innebär att den som skapat exempelvis en bild har rätten att bestämma över när, var och hur den får användas.

Som om det inte var nog måste man givetvis beakta lagen om namn och bild i reklam som är integritetsskyddande lagstiftning för den som är avbildad. Det är en ganska vanligt förekommande situation att användaren köpt användningsrätten till bilden men att frågor uppkommer om den person som är på bilden. Och för att riktigt komplicera det hela kan det naturligtvis finnas annat skyddat material i bilden såsom en tavla eller något annat upphovsrättsligt skyddat föremål.

Och GDPR då? Jajamen, inte ens i dessa sammanhang slipper man den kombinationen av bokstäver, för visst kan en avbildad person också vara en personuppgift om den är identifierbar. Enligt nuvarande personuppgiftslag (PUL) finns visst utrymme med anledning av den så kallade ”missbruksregeln” som innebär att man får hantera personuppgifter i löpande text så länge det inte är kränkande för någon. När GDPR införs försvinner missbruksregeln, vilket ställer krav på att ha koll på exempelvis en bildbank med personuppgifter.

Frågor av detta slag och om bilder generellt är något jag och min kollega Tobias Eltell möter varje dag. Just mot bakgrund av det har vi i dagarna satt ihop ett seminarium där vi har tänkt ge oss in i bilddjungeln och grotta i några av dessa frågor så kom och lyssna och ställ frågor i ämnet den 12 april.

Läs mer och anmäl dig här

Av Niklas Briselius
niklas.briselius@annons.se