Hur tänker Stockholms stad?

Bör kommunerna själva få instifta egna regler kring hur reklam på gator och torg ska få se ut? Kommunfullmäktige i Stockholm anser det, och har därför givit Trafiknämnden i uppdrag att implementera ”etiska riktlinjer” gällande sexistisk och rasistisk utomhusreklam. Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut i frågan.

Ja det kan kanske vid första tanke inte verka så märkligt. Staden äger ju marken – på vilken reklamtavlorna – som utomhusbolagen hyr är placerade.

Men nu tänker vi ett steg till. Så här: branschen har, sedan snart tio år, en välfungerande självreglering. Reklamombudsmannen (RO) tar årligen emot hundratals anmälningar från allmänhet, myndigheter och företag. Av dessa utgör den sexistiska reklamen en betydande andel. Likaså prövar RO även rasistisk reklam, även om den idag är försvinnande låg.

Så vad händer i de fall då en utomhuskampanj frias av RO men fälls av Trafikkontoret eller vice versa? Det är alltså Trafikkontoret som ska bedöma huruvida reklamen ska anses vara sexistisk eller rasistisk.

För att göra frågan ännu mer komplicerad så införs en så kallad 24-timmarsbestämmelse i avtalet mellan Stockholms stad och utomhusbolaget. Alltså: anser handläggaren på Trafikkontoret att utomhuskampanjen strider mot kommunens riktlinjer så har utomhusbolaget (med den aktuella annonsören) 24 timmar på sig att ta ner kampanjen.

Om våra politiker nu anser att problemet kring sexism och rasism i reklamen är så pass omfattande att man tvingas införa speciella riktlinjer så hade det väl varit bättre med en förhandsgranskning? Nu blir det ju bara absurt att kampanjer riskerar att sättas upp för att några timmar senare tvingas att monteras ned. Och visst undrar man hur granskningen kommer att gå till i praktiken? Kommer vi få se ”reklampoliser” iklädda Trafikkontorets gula varselvästar gå runt på stan och fotografera? Det är ändå ett par hundra reklamtavlor det handlar om. Man anar att det blir mycket godtycke och slump i granskningen.

Detta stolliga beslut gäller än så länge bara i Stockholm stad. Det kommer märkligt nog innebära att olika kranskommuner utan problem kan exponera en kampanj som på andra sidan kommungränsen har blivit borttagen.

Men vi vet att Stockholm sätter trender och det finns förstås en uppenbar risk att dessa tokiga idéer får spridning ut i landets övriga 289 kommuner.
Om det skulle blir verklighet så innebär möjligheten för en annonsör att nå ut med ett budskap kommer att skilja sig mellan olika kommuner.

Det ogenomtänkta beslutet visar att våra politiker misstänkliggör vår bransch när det gäller att hantera stötande och kränkande reklam.

När Sveriges Annonsörer inrättade Reklamombudsmannen ville vi visa att branschen själv var beredd att ta ansvar för den reklam man producerar. Och det har vi också gjort i snart tio år. Låt oss nu få fortsätta detta arbete. Det finns rimligen andra frågor att bita för våra trafikpolitiker. Varför inte börja med snöröjning och säkra cykelbanor? Reklamfrågorna kan vi andra ta hand om.

Av Anders Ericson
anders.ericson@annons.se