Låt oss reda ut oredan kring influencers följare och räckvidd

Alla influencers och influencernätverk talar om hur många följare de har och hur många de når med sina inflytelserika personer. Låt oss reda ut begreppen och skillnaden mellan följare och räckvidd.

 

Alla medier har olika typer av räckviddsmätningar där man kan få siffror på hur många som läser, tittar eller besöker olika medieslag. Vi har olika mätvalutor för att få ordning och reda på hur många man faktisk når inom varje medieslag.

 

För print har vi en väl beprövad metod från Kantar Sifo som heter Orvesto där man årligen frågar runt 42 000 personer via ett pappersformulär om deras medievanor, där får vi räckviddstal för alla printmedier. Kantar Sifo mäter även radiolyssnandet där man får räckvidd.

 

TV är en viktig kanal för alla annonsörer för att få räckvidd och för att få bra effekt. Här har branschen samlats kring en gemensam valuta som heter MMS där man har tv-dosor i hushållen som mäter tv-tittandet riksrepresentativt. MMS arbetar även med online-video och en totalmätning för allt rörligt. Med MMS får man reda på hur många som tittade på respektive program igår så att vi vet hur stort annonslagret var.

 

Utomhusmedierna har även de enats kring en gemensam mätmetod, Outdoor Impact, där man får reda på hur många som har haft möjlighet att se utomhustavlorna, även här har vi alltså en gemensam räckviddsvaluta. Klart och tydligt hur många annonskontakter man köper.

 

Internetmedier har tidigare enats kring en gemensam valuta KIA-index som baseras på mättaggar av tredjepart som ska mäta webbtrafiken. Tyvärr har de stora aktörerna hoppat av valutan och vi har en stor oreda på hur många besökare och hur stort annonslagret är vilket ställer till det vid planering av medieköp. Utvecklingen går mot programmatisk handel där man köper brett på olika sajter för att skapa räckvidd, men vi saknar korrekta räckviddstal.

 

Svenska poddaktörer har tillsammans skapat Poddindex. En gemensam valuta där man får räckvidd för poddar varje vecka och ser hur många som har lyssnat (räckvidd) och hur många episoder man har lyssnat på (annonslager). Det har varit bra för poddaktörer, annonsörer och mediebyråer att veta hur många man faktisk når när man ska investera i poddar.

 

Då kommer vi till inflencers och följare där den okunniga kallar det för räckvidd vilket är fullkomligt fel. Låt mig förklara hur det fungerar på Instagram och Facebook. Bara för att man har låt oss säga 500 000 följare betyder det inte att du som annonsör når dessa när du samarbetar med influencern. Instagram och Facebook har algoritmer där du bara når 2-5 procent av följarna organiskt, så räckvidden är inte 500 000 du når bara 10 000-25 000. Vill du nå ut till fler får du köpa räckvidd hos Instagram och Facebook.

 

Så om du ska samarbeta med en influencer behöver ni komma överens om hur stor räckvidd ni ska köpa, sedan är vissa influencers bättre än andra på att skapa organisk räckvidd. Du kan även köpa räckvidd själv från ditt Instagram- eller Facebook-konto.

 

Följare har absolut ingenting med räckvidd att göra. Om du ska arbeta med influencers var noga med att ha ordning på siffrorna.

 

Av Peter Mackhé
peter.mackhe@annons.se

Peter Mackhé