Marknadsförare – använd samma språk som VD och CFO!

 

För många är det dags för budget 2019. Du har ett stort och viktigt ansvar för att göra en budget som gör att du med kommunikationen driver och skapar bästa förutsättningar för att era gemensamma affärsmål nås. Ett viktigt delmål i budgetprocessen är att VDn, CFOn och andra i ledningsgruppen förstår vilket viktigt jobb kommunikation gör för att nå affärsmålen 2019. Använd ett språk, ett vokabulär och begrepp som de förstår, det vill säga, ha en helhetssyn, var affärsmässig och inte bara specialist.

Inom avdelningen, med era byråer, konsulter, mediekanaler och undersökningsföretag använder ni ett språk, begrepp och KPIer som är självklara, tydliga och som alla förstår. Det är otroligt effektivt och ni undviker missförstånd. När du pratar med andra kollegor och chefer i ditt företag, använd också då ett språk och begrepp som de förstår.

För visst är det till exempel lätt att använda ”brand preference”, ”varumärkesstyrka”, ”top of mind”, med mera för att förklara hur vi ska nå affärsmålen?! Men fundera, vad händer om du istället säger ”framtida intjäningspotential”, ”tillräckligt många möjliga kunder”, ”X av X antal möjliga kunder måste gilla oss”. Ord som dina kollegor utanför marknadsavdelningen förstår och använder för att förklara er affärslogik och hur ni ska nå affärsmålen.

Var management-konsulting och illustrativt och visa affärsmöjligheterna med kommunikationen och samband. Från hur antalet som har möjlighet att nås av kommunikationen, hur många som ser den, hur många som agerar på den och slutligen hur många som köper. Och med det effekten på ”bottom line”, det vill säga ett klassiskt management-konsult ”vattenfall”.

Använd scenarios för att visa möjligheterna, riskerna och nackdelarna med olika marknadsbudgetnivåer, gärna tre stycken (A, B och C). Och tekniken är att B-scenariot är det som ger bäst effekt, det du behöver få OK på. Det vill säga, marknadsföringsbudgeten som behövs för att säljbudgeten ska nås och ditt företag ska nå resultatmålen.

Stort lycka till med din budgetprocess! Och som alltid, tveka inte att kontakta oss med frågor och funderingar, små som stora. Vi är din bästa vän!

Av Ulf Hermansson Samell
ulf.hermansson.samell@annons.se

Ulf Hermansson Samell