Sveriges Annonsörer Utsikt – Förtroende- och Maktbarometern

Sveriges Annonsörer Utsikt

Vi var på middag med Medieakademin där Förtroendebarometern och Maktbarometern presenterades. Det här tog vi med oss.

Vad var det för event?

På Bokmässan släpper Medieakademin för andra året i rad Maktbarometern – en unik kartläggning av vilka som har makten i våra sociala medier. Det är en gedigen genomgång, där de listat de största på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube, för att sedan vikta samman vilka som har störst makt i Sverige. Under en middag på Göteborgs Auktionsverk bjöds näringsliv, akademi och media in för att lyssna på de mest intressanta dragen från Maktbarometern, samt Förtroendebarometern som sedan 1997 mätt svenska folkets inställning till medier, politiska partier och företag.

Vilka var det som pratade?

Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och valforskare vid Göteborgs universitet samt samhällsdebattör. Gustav Martner, serie-entreprenör inom marknadsföring och big data och en av Sveriges mest belönade digitala kreatörer. Emanuel Karlsten, journalist, bloggare och debattör samt expert på sociala medier.

Varför pratade hen? VAD var det som var extra intressant/key take aways/key learnings:

Mediemarknaden utvecklas i snabb takt. Några medier försvinner, andra kommer till. Traditionella medier kämpar om intäkterna med nya aktörer. För att ge en översyn och kartläggning presenterades Förtroendebarometern och Maktbarometern.

Förtroendebarometern är undersökningen som mäter svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1997. I och med att det var valår i år djupdök man också i förtroendet för media baserat på politisk hemvist. Henrik Ekengren Oscarsson presenterade de mest essentiella delarna. Bland annat konstaterade han att förtroendet för media går ner, för samtliga medieslag. Radio och TV visar en svagt fallande tendens även 2018. Kopplat till politisk hemvist kunde man se att förtroendet för Sveriges Radio var fördelat; 69 % Alliansen, 82 % Rödgröna, 32 % SD. För SVT- 62 % Alliansen, 77 % Rödgröna, 27 % SD. Sammanfattningsvis kan man se att för de som är politiskt orienterade långt till höger går förtroende ned mest för de traditionella medierna.

Henrik Ekengren Oscarsson presenterade även vilka kanaler som varit främsta källan för information för valet, och kunde konstatera att alltjämt är TV den främsta källan (41 %) samt dagliga tidningar (30 %).

Vidare gick Henrik Ekengren Oscarsson också in på ämnet falsk information, kopplat till valrörelsen. På den direkta frågan om man tror att falsk information påverkat valrörelsen svarade 58 procent ja i undersökningen. Men på frågan om tror att man själv delat falsk information svarade bara 13 procent jakande. Att falsk information är i omlopp kan man alltså konstatera, men att man själv bidrar till att sprida den är något som man inte vill medge.

Emanuel Karlsten och Gustav Martner gick efter Henrik Ekengren Oscarsson in på att presentera valda delar från Maktbarometern. Maktbarometern är en unik karta över vilka aktörer som har mest inflytande i sociala medier i Sverige. De mäter räckvidd, engagemang på Instagram, Facebook, Youtube och Twitter och presenterar en lista över de med mest svensk makt på varje plattform, och presenterar till sist en Maktbarometer där de väger samman genomslaget på alla plattformar.

Förra årets vinnare var duon Jocke & Jonna. Men trots massivt genomslag i sociala medier har genomslaget i traditionella medier för duon varit relativt begränsat om man ser till genomslaget duon får som aktörer i det nya medieklimatet. Som mest fick duon genomslag i traditionell medier när det framkom att Jonna skulle släppa en bok. En viss motsättning mellan traditionella medier och nya medier kan utrönas, där två motpoler står på varsin sida och ser ned på varandra.

Emanuel Karlsten gick också in på Twitter som kanal. Givet att det varit ett valår har aktiviteten på sociala medie-kanalen gått upp, på gott och ont. Bland annat har de kritiska rösterna höjt sitt tonläge. Som effekt av detta valde exempelvis Jonas Gardell att lämna kanalen med motiveringen att han inte vill mata Twitters ”monster”. ”Det är en kanal hopplöst infekterat, besudlat och förvanskat och står bortom räddning”, skrev Gardell i sitt avskedsinlägg.

I Maktbarometern framkommer också att de som ökat mest är högerdebattörer och genuskritiker. Sammanfattat de som är duktiga på att vara polariserande svart/vita på 140 tecken. I Maktbarometern sammanfattas dessa som sanningssägare- utan krusiduller.

Gustav Martner redogjorde för Makt-aktörerna på Facebook och kunde konstatera att de grupper som ökat markant när det kommer till svenska fans/följare är de med en okänd utgivare/ägare. Det går inte att härleda vem som startat gruppen. Det är grupper/konton som lyfter förhållandes lättsmält underhållning, med oklar sanningshalt i inläggen. Vad syftet med dessa grupper är höljt i dunkel och det återstår att se varför dessa grupper startat och vad meningen med dem är, mer än att underhålla.

Även medier som är duktiga på att skapa berörande innehåll, exempelvis Newsner har ökat stort. Likaså politiska partier, som i och med valår lagt mycket kraft och energi på Facebook, vilket burit frukt. När det kommer till varumärken/företag ökar de i snitt 4,39 % mot föregående år.

Hur påverkar detta mig som annonsör?

– Ett nytt medielandskap skapar nya förutsättningar. Det är till delar hårdare klimat, framförallt på sociala medier och det är något man som annonsör bör ta i beaktande. Och ställa sig frågan; vilket är klimatet och omgivningen som mitt budskap tas emot på/i? Och är de i ett läge att vilja köpa min produkt eller vet mer om min tjänst/produkt i det läget?

– Nytt landskap skapar också nya aktörer att nå fram genom. Samtidigt som förtroendet för traditionella medier går ned, ökar samtidigt nya medier, influencers, i snabb takt när det kommer till antal följare. Ett antal aktörer har växt sig till nya stora aktörer med trofasta följarskaror. Som annonsör bör man se över sin medieplanering och överväga om man bör komplettera med andra än de traditionella medierna.

– Förtroendet för traditionella medier går ned i stadig takt (även om de är fortsatt på höga nivåer). Frågan blir om nedgången fortsätter hur förtroendet blir/är för de annonsörer som syns i dessa medier.

– Det som framförallt funkar i sociala medier, sett till Maktbarometern, är innehåll som berör och/eller är enkelt att ta till sig. Något att ha en åsikt kring. Detta gäller i grupperna som rönt stor framgång på Facebook såväl som hos influencers i andra kanaler. Content is king och context är god. Som annonsör ställer det högre krav att ditt innehåll lierar med innehållet på plattformen/mediet du är på. Om snuttifiering och snabba enkla budskap är allenarådande på exempelvis Twitter är det föga sannolikt att långsamma, svåra budskap tas emot väl från dig där.

Så vem har störst makt på sociala medier år 2018?

Idag blev Maktbarometern offentlig och de med mest makt/inflytande är:

  1. Jocke & Jonna

2. Expressen

3. Therese Lindgren

4. Lukas Simonsson/JLC

5. pewdiepie

 

Se hela Maktbarometern här.

Av Tero Marjamäki
tero.marjamaki@annons.se

Sveriges Annonsörer Utsikt