Så många av dina digitala annonser har visats för en person

Den digitala annonseringen växer konstant och idag står det digitala för drygt hälften av alla medieinvesteringar i Sverige, enligt statistik från IRM. Det skapar stora möjligheter att kunna rikta annonserna till användarna, baserat på deras intressen med hjälp av beteendedata. Men det finns även stora problem med att annonserna som man har köpt inte ens har exponerats för användarna.

Enligt den senaste nordiska rapporten från IAS – Integral Ad Science – som mäter Viewability, Ad Fraud, Brand Risk i hela världen är snittet för visade annonser i världen 61,6 procent och i Norden 66,5 procent.

Då undrar du kanske: visas inte alla mina annonser som jag har köpt? Svaret på den frågan är- tyvärr nej.

I Sverige syns 65.9 procent av annonserna online enligt IAB-standard – där minst hälften av en bannerannons ska ha visats i en sekund eller halva videoannonsen under två sekunder. Det innebär att 2/3 av de digitala annonserna lever upp till IAB-standard och 1/3 av annonserna inte har haft möjlighet att visas över huvud taget för en användare.

Synligheten för de digitala annonserna skiljer sig inte direkt om man köper programmatiskt eller vid direktköp på de platser som man annonserar på.

Vad gäller Ad Fraud – det vill säga annonsbedrägerier av något slag – så ligger det på relativt låga nivåer på runt en procent. Däremot när det gäller Brand Risk – det vill säga att ditt varumärke exponeras på olämpliga platser – ligger siffran på 5,7 procent och risken är större vid programmatisk annonsering än vid direktköp.

Vad betyder på detta för dig som annonsör?

För det första gäller det att ta kontroll över den digitala annonseringen. Man måste mäta och optimera allt man gör för att få den effekt som man vill ha. Genom att konstant se över all digital annonsering kan man se vilka annonsformat hos vilka medier som har bäst viewability och ger bäst effekt. För det andra: när man har skapat sig kontroll och insyn kan man börja optimera de digitala annonsköpen och efter synlighet för att få bättre effekt, antingen gör man detta själv in-house eller tillsammans med sin mediebyrå.

Flera större annonsörer har börjat uppmärksamma problemen som finns i den digitala annonshandeln – framförallt har Marc Pritchard från P&G drivit frågan hårt de har optimerat deras digitala annonsering och fått klart bättre effekt trots lägre medieinvesteringar.

Sveriges Annonsörer arbetar med frågan och vårt Expertteam Mediekvalité kommer till 2019 har en guide för digital annonsering som förklarar alla delar på ett enkelt och tydligt sätt. Vi kommer ha utbildningar och seminarier för alla som vill lära sig mer om hur allt fungerar med tips om hur man kan optimera och förbättra den digitala annonseringen.

Så håll koll på annons.se under början av 2019 om du vill lära dig mer om digital annonsering och hur du kan optimera dina medieinvesteringar.

Av Peter Mackhé
peter.mackhe@annons.se

Rapport från IAS:
H1 2018 MQR Nordics Web

Peter Mackhé