Svar på Jan Bertofts eldiga debatt

Det behövs en eldig debatt om reklam skriver Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, i sin senaste blogg.

Jag har vid det här laget mött Jan Bertoft i debatter – fysiska såväl som skrivna – ett otal gånger och det är ingen överdrift att vi två står väldigt långt ifrån varandra när det gäller synen på reklam. Jan är med andra ord en kvalificerad reklamskeptiker.

Några färska citat från generalsekreterarens senaste blogg ”Eldig debatt om reklam behövs” ”Det är mycket reklamens fel att vi köper prylar för pengar vi inte har.” Ett annat från samma blogg är: ”… den [reklamen] kan i värsta fall svindla på oss värdelöst men dyrt skräp …”.

Människor som har detta reklamkritiska synsätt ser oftast konsumenter som offer vilka måste skyddas. Inte att människor är smarta och fullt kapabla att själva ta egna beslut om vad man vill konsumera.

I bloggen fortsätter Jan Bertoft med att det finns folk tror att han vill ha det som i Nordkorea. Därefter lägger generalsekreteraren till en ”Suck!” i texten – kanske för att förtydliga att han är trött på dessa gliringar. Jan fortsätter med ”…Nordkorea är fullt av reklam …” och ”… men för en viss person och ett visst parti …”.

Att likställa reklam med kommunistisk propaganda är högst oseriöst. Jag vet inte om Jan Bertoft har besökt Nordkorea? Men jag vill hävda att en majoritet av oss Nordkorea-resenärer, till skillnad från generalsekreterare Bertoft, inte ser en enda likhet mellan reklam och kommunistisk propaganda.

Reklam ger upplysningar om en ny produkt. Vad den kostar eller var den går att köpa. Den nordkoreanska propagandan innehåller inget av detta, utan består så gott som uteslutande hyllningar till den forne diktatorn Kim Il Sung.

Jan Bertoft borde ta sig en till funderare. Utan den förhatliga reklamen skulle vi slippa de flesta tv-kanalerna. Vi skulle inte ha så många tidningar – både i papper och digitalt – och de fåtal som skulle existera skulle sannolikt vara så pass dyra att bara välställda skulle anse det vara värt att prenumerera eller köpa dem. Vi skulle även slippa en massa radiokanaler och poddar. Istället kunde vi lugnt ratta in SR som därmed slapp konkurrens om lyssnarna.

Generalsekreterare Bertoft tycks vara en av dem som längtar tillbaka till en svunnen tid då staten kontrollerade och producerade all vår konsumtion av etermedia. En tid då vi svenskar var så utsvultna på rörlig reklam att vi alltid kom i god tid till bion. En tid då vi hade betydligt färre varumärken att välja mellan. Att dagens mångfald på många sätt har reklamen att tacka för sin existens förstår de flesta. Och säkert även Jan Bertoft om han tänker efter.

Av Anders Ericson
anders.ericson@annons.se