Utförsäljning eller rea, eller kanske både och?

Alla går vi väl runt och letar efter bra klipp som gynnar plånboken?! I marknadsföring förekommer titt som tätt uttryck som ”rea”, ”utförsäljning” och ”konkursutförsäljning” och andra liknande uttryck. Anledningen är att dessa uttryck skapar förväntningar hos oss mottagare att vi kan köpa produkter till förmånliga priser. Vem vill inte göra en bra affär? Mot bakgrund av detta är uttryck som skapar förväntan och som påverkar vår förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut särskilt reglerade i marknadsföringslagen (MFL) kring om och hur dessa uttryck får användas. 

Uttrycken ”slutförsäljning” och ”utförsäljning” och liknande uttryck med samma innebörd får exempelvis endast användas om det är fråga om en slutförsäljning av ett helt varulager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än de priserna som näringsidkaren normalt sett tar för motsvarande produkter. Typiskt sett är det väl främst utförsäljningar under en längre tidsperiod eller där ett lager förnyas som är ett vanligt snedsteg här. En viktig parameter här är just väsentligt lägre priser och att det endast sker under en begränsad tid. Det går inte att säga något generellt om hur mycket lägre priser eller under hur lång tid utan det får alltid bedömas från bransch till bransch. Frågan om uttrycken har varit uppe i ett antal domstolsärenden under åren. I ett ärende från 2005 konstaterade domstolen att ett företag som sålde mattor som annonserade med texter ”vi upphör” hade haft en utförsäljning i över ett år inte kunde anses som begränsad tid och ansågs vilseledande. 

När det gäller ”realisation” finns en liknande bestämmelse i MFL som för utförsäljning. I ett avgörande från tidigt 80-tal ansåg Marknadsdomstolen att en realisation för en färg- och tapetaffär fick vara högst några veckor och att en rea under två månader var missvisande. I ett godkänt förbudsföreläggande har Konsumentombudsmannen (KO) dragit en gräns vid elva veckor vid rea av hemtextilier. 

Det finns inte en uppsjö avgöranden kring uttrycksfloran i MFL så när praxis är på väg att skapas är det alltid intressant. Häromdagen lämnande KO in en stämningsansökan mot ett företag i Patent- och marknadsdomstolen på grund av just påstådda vilseledande påståenden om prisets fördelaktighet och yrkade som krav en marknadsstörningsavgift på tio miljoner kronor. I den aktuella stämningsansökan går att läsa att KO anser att de olika kampanjerna inte varar under begränsad tid utan att KO anser att kampanjerna avlöst varandra och priserna varit i princip detsamma oavsett kampanj. 

Väl värt att understryka är att detta är hämtat från KO:s (parts) inlaga och det ska bli spännande att ta del av företagets respons i ärendet och framförallt se vad domstolen kommer fram till i denna spännande fråga. Tills vidare kan vi konstatera att uttrycken skapar förväntningar och har reglerats i MFL av en anledning så det gäller att hålla tungan rätt i mun innan förväntningar skapas hos konsumenterna.

Av Niklas Briselius
niklas.briselius@annons.se

Niklas Briselius