Våga framstå som okunnig!

Inom digital marknadsföring förekommer (precis som i de flesta branscher) mängder av småkrångliga ord och begrepp, liksom en mängd trebokstavsförkortningar. Som beställare är det inte alltid lätt att hänga med!

Både oavsiktligt, men ibland också avsiktligt, används detta av leverantörer av digital marknadsföring, som alla är specialiserade inom olika områden. Leveransens förträfflighet förklaras med mer eller, kanske oftare, mindre självklara begrepp.

Du kanske köper in hjälp med sociala medier, sökordsannonsering, sökmotoroptimering, konverteringsoptimering, programmatic och så vidare? Vilket språk använder leverantörerna när de ska förklara hur de arbetar och när de skall förklara utfallet? Är det ett språk du förstår? Om inte, våga fråga! Nöj dig inte bara med en svensk översättning, utan be om en fullständig förklaring. Fråga hur värden kopplade till begreppet skall tolkas och hur det i förlängningen påverkar din affär. Det finns ingen som förlorar mer på att du inte förstår än du själv.

Om du ännu inte är bekant med begrepp som bounce rate, CTR, CPM, SEA, quality score, attributionsfönster, dynamisk retargeting, kostnad per resultat och så vidare. Fråga de som använder dem. De ska kunna ge dig en bra förklaring. Har du glömt nästa gång, fråga igen!

Kom ihåg att ordet kommunikation kommer från latin och betyder ungefär ”ömsesidigt utbyte” och att det i kommunikationen mellan dig och dina leverantörer, är avsändarens ansvar att mottagaren förstår.

 

Av Tommy Perlhamre
tommy.perlhamre@annons.se

Tommy Perlhamre