Branschinitiativ

Branschinitiativ

Ansvarsfull och sund marknadsföring som ger effekt

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att marknadsföring skapar effekt driver Sveriges Annonsörer tre branschinitiativ: Effekt, Cross media measurement och Transparens, etik & ansvar dessutom ger vår roll som intresseorganisation oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.

Gå till Effekt

Effektinitiativet
– för att våra marknadsinvesteringar ska ge bättre effekt

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt. Inte bara i Sverige, utan över stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Men att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet.

Läs mer