Branschinitiativ

Branschinitiativ

Ansvarsfull och sund marknadsföring som ger effekt

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att marknadsföring skapar effekt driver Sveriges Annonsörer tre branschinitiativ: Effekt, Cross media measurement och Transparens, etik & ansvar dessutom ger vår roll som intresseorganisation oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.

Gå till Effekt

Effektinitiativet
– för att våra marknadsinvesteringar ska ge bättre effekt

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt. Inte bara i Sverige, utan över stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Men att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet.

Gå till Cross Media Measurement

Nytt branschinitiativ ska skapa standarder och gemensamma riktlinjer för medieköp

Nu startar vi – Sveriges Annonsörer och några av Sveriges största annonsköpare, mediehus och mediebyråer – ett av branschens viktigaste samarbetsprojekt någonsin. Vi ska ta fram en svensk standard och gemensamma riktlinjer för medieköp i Sverige, och därigenom skapa ökad tydlighet och trygghet för alla parter.

Gå till Transparens, Etik & ansvar

Vi måste få en ökad transparens och samtidigt ta ett större ansvar som köpare

Digitaliseringen har skapat och kommer fortsätta skapa nya medier och kanaler som ger nya möjligheter att utveckla marknadsföringen. Vi ser en hel del allvarliga brister som har en stor påverkan på branschen, konsumenterna och samhället i stort. Vi måste ta viktiga steg för att öka transparensen och ta ett ansvar som marknadsförare för hur våra investeringar påverkar konsumenter och samhället.

Gå till Påverkan

Vår särställning som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka

Sveriges Annonsörers medlemmar kan vara bolag, föreningar eller myndigheter och alla är köpare av reklam och marknadskommunikation. Det skapar en särställning som gör vår intresseorganisation unik i vår möjlighet att påverka. Det återspeglar sig i våra remissvar till regeringskansliet och Konsumentverket m.fl. där vi gör våra analyser och bedömningar utifrån annonsörernas perspektiv.

Seminarium, event och utbildningar
Nyheter, blogg & Marknadsinsikter
Nätverk
Rådgivning

Vill du bolla något med oss?