Byrårådgivning

En bra byråpartner kan vara avgörande för att kunna skapa framgångsrik marknadsföring som ger effekt. Men att välja rätt partner – och få en bra och långsiktig relation – kräver tid, resurser, kunskap och koll på hur branschen utvecklas.

Genom ett exklusivt samarbete har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar tillgång till Sveriges främsta experter på byråsamarbeten; Max Apéria samt Gunilla Bergh och Christina Wihlner Lentell från Engage Marketing. Med sin rådgivning hjälper de företag att navigera i det föränderliga byrålandskapet och skapar förutsättningar för långa och väl fungerande relationer. Samtliga har lång erfarenhet och ett heltäckande erbjudande. Därtill har de olika specialistkunskaper.

Exempel på tjänster:

VÄLJA BYRÅ:  Fördjupad behovsanalys och rekommendation för byrå eller byråmix ⎮ Byråupphandling inklusive urval, kravställning, avtal och onboarding ⎮ Avslut/överlämning

UTVECKLA BYRÅSAMARBETEN: Hälsocheck: Kartläggning, utvärdering och analys ⎮ Byråstruktur och samverkan mellan byråer ⎮ Betalningsmodeller, avtalsöversyn, omförhandling

UTBILDNING: Bli en bättre köpare – marknads- och kommunikationsavdelning ⎮ Bli en bättre köpare – inköps- och upphandlingsavdelning

Gunilla Bergh

Gunilla Bergh

”Varje år genomför jag 25–30 byråupphandlingar inom alla discipliner i Norden. Jag är även expert på offentliga upphandlingar av kommunikationstjänster. En förutsättning för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete är att matcha faktiska behov med värdegrund och syn på kommunikationens uppgift, något jag lägger stort fokus på. Det gör att jag också kan utlova en samarbetsgaranti.”

Gunilla Bergh