Upplägg

Beroende på era behov, kan Max hjälpa er med hela eller delar av en byråvalsprocess.

Processen består av tre faser:

  • Behovsanalys: Vilken extern kommunikationshjälp behöver företaget, och vilka egenskaper och kompetenser söker man hos en byrå.
  • Urvalslista: Vilka byråer matchar de behov man har definierat?
  • Urvalsprocess: Syftar till att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt, som leder till rätt samarbetspartner.

Med sin erfarenhet tillför Max objektivitet, struktur, behovsanpassning, tid och tempo, branschkännedom plus mycket kunskap om hur man bygger ett givande byråsamarbete.

Här kan det också handla om att inventera ert totala kommunikationsbehov och matcha det mot den byråstruktur ni har idag, för att se vilka korrigeringar som skulle behöva göras.


Pris

Byråupphandlingar offereras separat och faktureras vanligtvis med ett rabatterat timarvode efter överrenskommet behov och upplägg.

Inom byråvalsrådgivningen kan du även få hjälp att utveckla ett befintligt byråsamarbete och få strategisk rådgivning som anpassas efter dina kommunikationsbehov.


Boka möte

Skicka ett mail till Max eller kontakta honom på telefon 0707-96 07 74 för mer information och för offertförfrågan.


Tillbaka till Byråvalsrådgivning

Kontakta Max vid byråupphandling

Max Apéria
Byråvalsrådgivare
max.aperia@annons.se
0707-96 07 74