Byråvalsrådgivning

Ett företags kommunikationsbehov är under ständig utveckling och förändring. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över sin egen organisation för marknadskommunikationen och vilken byråstruktur man har, så att kund och byrå är anpassade till varandra efter de behov och utmaningar man har som organisation just nu.

Väl fungerande byråsamarbeten är nyckeln till att skapa en framgångsrik marknadsföring som ger effekt, t ex i form av ökade marknadsandelar, ökad betalningsvilja och större lönsamhet.

Våra exklusiva samarbetspartners Max Apéria, Gunilla Bergh och Christina Wihlner Lentell, erbjuder er vägledning kring byråstruktur, byråval och samarbetsutveckling.

Max Apéria

Max Apéria
Byråvalsrådgivare
max.aperia@annons.se
Mobil: 0707-96 07 74

Max Apéria

Max är specialiserad på kommunikationsbyråer med inriktning på varumärken, reklam, PR, design och content – den kreativa delen av kommunikationen. Han hjälper er med hur ni kan skapa en optimal byråstruktur anpassade efter era kommunikationsbehov, hur ni kan utveckla ett befintligt byråsamarbete eller hur ni kan hitta en ny samarbetspartner. Som medlem i Sveriges Annonsörer kan ni kontakta Max för Hälsocheck, byråupphandling och Utveckling av befintliga byråsamarbeten. Max genomför även företagsanpassade utbildningar som syftar till att ni som individ och avdelning ska bli en tydligare köpare av marknadskommunikation.

För mer information och
upplägg maila Susanne på
info@annons.se

Gunilla Bergh

Gunilla är grundare av Engage Marketing och har lång erfarenhet av byråupphandlingar inom alla discipliner i både Sverige och Norden. Hon har dessutom en expertkunskap inom offentlig upphandling av kommunikationstjänster.

Christina Wihlner Lentell

För mer information och
upplägg maila Susanne på
info@annons.se

Christina Wihlner Lentell

Christina arbetar på Engage Marketing och är specialist på mediebyråval, men även på andra delområden där martech och performance är i fokus. Hon har en djup kunskap i hur man som kund kan få sina olika byråer att samverka optimalt.

Vill du bolla något med oss?