Byråvalsrådgivning

Ett företags kommunikationsbehov är under ständig utveckling och förändring. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över sin egen organisation för marknadskommunikationen och vilken byråstruktur man har, så att kund och byrå är anpassade till varandra efter de behov och utmaningar man har just nu.

Vår rådgivare Max Apéria finns till hands när du har frågor om marknadskommunikation, kommunikationsbehov och byråstruktur. Han hjälper dig med hur du kan utveckla ett befintligt byråsamarbete eller hur du ska genomföra en lyckad byråvalsprocess.

Max Apéria

Max Apéria
Byråvalsrådgivare
max.aperia@annons.se
Mobil: 0707-96 07 74

Max hjälper dig som medlem med frågor kring strategi, kommunikationsbehov, byråstruktur, samarbetsutveckling eller om du vill hitta en ny samarbetspartner.
Som medlem i Sveriges Annonsörer kan du kontakta Max för kostnadsfri, enklare vägledning.

Du kan också mot tydliga förslag på process och ersättning anlita Max till ett reducerat medlemspris för följande tjänster:

Max genomför även företagsanpassade utbildningar som syftar till att ni som individ och avdelning ska bli en tydligare köpare av marknadskommunikation.

Om Max Apéria

Max Apéria har stor erfarenhet från såväl kund- som byråsidan. Sedan 15 år tillbaka är han Sveriges Annonsörers rådgivare och har under de här åren genomfört över 200 uppdrag inom byråval, byråsamarbeten och marknadskommunikation. Exempel på uppdragsgivare är IKEA, Lloyds Apotek, Telenor, Bonava, Apollo, Scania, Volkswagen Group, Samsung, SPP, Sportamore, Max Burger, E.ON, Polisen, Mekonomen, BRIS, Renault, Sverige för UNHCR, Spendrups, Elkjöp, Fortum, Hemköp, Plantagen, Matsmart, Synoptik, Foodmark.

Hälsocheck

Tjänsten har till syfte att hjälpa medlemmarna med att ta tempen på byråsamarbeten (alla discipliner utom mediebyrå) och hur samarbetet med byråerna kan utvecklas och bli bättre.

Hälsochecken finns i tre nivåer:

Nivå 1.

Ett kostnadsfritt möte där Max Apéria och medlemmen går igenom företagets situation, marknadsorganisation, kommunikationsbehov, utmaningar och byråsamarbeten. Vi gör en utvärdering om medlemmen har rätt byråsetup utifrån sina kommunikationsbehov. Resultatet från mötet blir att medlemmen får en checklista med åtgärdspunkter på hur man kan förbättra sitt marknadsföringsarbete.

Mötet är en och en halv timme och vi har även ett förberedande samtal innan mötet och ett uppföljande samtal efter mötet.

Ersättning: kostnadsfri, ingår i medlemskapet i Sveriges Annonsörer

Nivå 2.

Det kostnadsfria mötet kan mynna ut i en frågeställning/åtgärd som innebär ett mindre uppdrag där Max Apéria arbetar igenom en specifik fråga som kan handla om exempelvis:

– Medlemmens egen organisation i kommunikationsarbetet.
– Förbättringspotential i byråsamarbetena.
– Samarbetet mellan byråerna och medlemmens inhouse.
– Genomlysning av kommunikationsbehovet.
– Utveckling av en egen briefmodell.
– Utvärdering av kommunikationen.
– Andra kommunikationsstrategiska frågor.

Arbetet leder till en rekommendation på hur den specifika frågan ska lösas.

Ersättning: beror på antal timmar som vi kommer överens om.

Nivå 3.

Det första mötet, nivå 1, har lett till ett definierat projekt som involverar både medlemmens och byråns organisation.

Projektet innebär att vi tillsammans ska på ett konstruktivt sätt utvärdera och utveckla ett befintligt kund- och byråsamarbete. Max Apéria leder arbetet tillsammans med båda parter, kund och byrå (eller byråer), där Max går igenom de gemensamma arbetsprocesserna, briefer, uppföljningar, utvärderingar, organisation mm. Inventerar hinder, hittar lösningar och skapar prioriteringar.

Ett sådant här projekt genomförs under ett par veckor och efter det så har vi skapat en större förståelse mellan byrå och kund, och därmed skapat större förutsättningar för en ännu bättre marknadskommunikation.

Resultatet av projektet blir ett dokument med ett antal förbättringsåtgärder för samarbetet mellan kund och byrå (eller byråer). Dokumentet innehåller också prioriteringsgrad, ansvarsfördelning och beräknad tidsplan.

Pris: 36000 kr plus moms.

Kontakta Max för att boka in en Hälsocheck:

max.aperia@annons.se
0707-96 07 74

Byråval

När du och ditt företag står i begrepp att söka efter ett nytt byråsamarbete, kan det spara både tid och pengar att ha en expertrådgivare med sig. Max kan hjälpa dig med hela eller delar av er byråvalsprocess.

Upplägg

Processen består av tre faser:

Behovsanalys:
Vilken extern kommunikationshjälp behöver företaget, och vilka egenskaper och kompetenser söker man hos en byrå.
Urvalslista:
Vilka byråer matchar det behov man har definierat?
Urvalsprocess:
En process som syftar till att skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt, som leder till rätt samarbetspartner.

Med sin erfarenhet tillför Max väl beprövade processer, objektivitet, struktur, behovsanpassning, tid och tempo, branschkännedom plus mycket kunskap om hur man bygger ett givande byråsamarbete.

Här kan det också handla om att inventera ert totala kommunikationsbehov och matcha det mot den byråstruktur ni har idag, för att se vilka korrigeringar som skulle behöva göras.

Pris

Byråupphandlingar offereras separat och faktureras vanligtvis med ett rabatterat timarvode efter överrenskommet behov och upplägg.

Inom byråvalsrådgivningen kan du även få hjälp att utveckla ett befintligt byråsamarbete och få strategisk rådgivning som anpassas efter dina kommunikationsbehov.

Boka möte

Skicka ett mail till Max eller kontakta honom på telefon 0707-96 07 74 för mer information och för offertförfrågan.

Utveckling av befintliga byråsamarbeten

Ett bra samarbete mellan kund och byrå är en förutsättning för att skapa marknadskommunikation som hjälper till att nå de mål man har satt upp. Samarbetet ska fungera som ett partnerskap vilket innebär att respektive part har lika stort ansvar för slutresultatet. Max kan hjälpa er uppnå ett sådant partnerskap.

Upplägg

Den här tjänsten är till för dig som vill förbättra ert befintliga byråsamarbete. Max hjälper dig och dina kollegor att utvärdera och utveckla era byråsamarbeten genom att ni tillsammans inventerar hinder, hittar lösningar och skapar prioriteringar.

Ett sådant här projekt genomförs under ett par veckor och efter det så har vi skapat en större förståelse mellan byrå och kund, och därmed skapat större förutsättningar för en ännu bättre marknadskommunikation.

Resultatet av projektet blir ett dokument med ett antal förbättringsåtgärder för samarbetet mellan kund och byrå (eller byråer). Dokumentet innehåller också prioriteringsgrad, ansvarsfördelning och beräknad tidsplan.

Pris

Kontakta Max Apéria när du vill diskutera utveckling av dina befintliga byråsamarbeten. Efter att han har lyssnat till dina tankar och behov så kan han ta fram förslag på tydliga processer, tidplaner och kostnader till rabatterat medlemspris. Du når honom på max.aperia@annons.se eller telefon 070-796 07 74.

Strategisk rådgivning

I rollen som strategisk rådgivare kan Max Apéria hjälpa er att inventera och sortera upplevda kommunikationsproblem och framtida kommunikationsbehov.

Upplägg

I en tid av ständig förändring av kommunikationsmöjligheter genom ny teknik och nya kanaler, i kombination med en ökad reklamtrötthet hos målgrupperna, gäller det för företag och varumärken att hitta prioriteringarna, vilka vägar som bäst kan hjälpa en att nå de mål man har satt upp. Marknadskommunikatörer upplever svårigheter att hinna med, att hitta de rätta vägarna, hitta rätta samarbetspartners och kunna skapa de rätta prioriteringarna i aktiviteter och kommunikation.
Max Apéria kan hjälpa er att inventera och sortera upplevda kommunikationsproblem och framtida kommunikationsbehov. Han genomför intervjuer och workshops som involverar och förankrar, vilket möjliggör framtida lösningar.

Exempel på leverans kan vara:

ny kommunikationsstrategi
ny byråstruktur
ny briefmodell

Pris

Just nu – 90 minuter strategisk rådgivning utan extra kostnad för dig som medlem i Sveriges Annonsörer!

Kontakta Max Apéria när du vill diskutera möjligheten att få strategisk rådgivning. Efter att han har lyssnat till dina tankar och behov så kan han ta fram förslag på tydliga processer, tidplaner och kostnader till rabatterat medlemspris.

Du når honom på max.aperia@annons.se eller telefon 070-796 07 74.

Vill du bolla något med oss?