Nätverk

Cross Media Measurement-kommittén

För att projektteamen för de strategiska initiativen ska kunna arbeta effektivt etablerar vi nu tre kommittéer med personer med stor och relevant erfarenhet inom respektive område.

Kommittéernas viktigaste roll är att fungera som som referensgrupp och strategiska rådgivare till teamet. Kommittéerna ska ge feedback på progressen inom initiativen, input på prioriteringar samt vid behov kunna stärka upp projektteamet för specifika leverabler.

I varje kommitté finns det en ordförande och deltagare som representerar olika delar inom branschen – medlemmar, reklambyråer, mediebyråer, medier, undersökningsföretag, forskare och andra experter. Totalt består kommittéerna av mellan 15-20 personer.

Deltagare i Cross Media Measurement-kommittén:

Sveriges Annonsörer – Peter Mackhé
Polarsken Consulting – Fredrik Hallberg
Scream Mediabyrå – Sofie Westerstrand
Lantmännen – Andreas Wallin
McDonalds – Christoffer Rönnblad
Telia – Per Carleö
ICA – William Sävblom
Fossil Free Marine – Karl-Oskar Tjernström
Synsam – Michael Grimborg
KRY – Kristoffer Stenqvist
BMW – Marie Dellbrant
MMS – Pirjo Svedberg
Kantar Sifo – Yvonne Pernodd
Outdoor Impact – Mats Rönne
IAB – Charlotte Thür
TU – Jan Fager
Sveriges Mediebyråer – Daniel Eriksson
Hear Mediabyrå – Jochum Forsell
JCDecaux – Neil Eddleston
TV4 – Mikael Ekelöf
Google – Carsten Andreasen
Google – Niels Marslev

Partners i branschinitiativet:
Google, Lisa Blom
JCDecaux, Magnus Heljeberg
TV4, Malin Häger
Sveriges Annonsörer, Hanna Riberdahl

Kommitténs uppdrag

  • Att titta på och diskutera utveckling och trender
  • Att hitta eller ta fram en gemensam syn på branschstandarder
  • Att uppmuntra och främja gemensamma spelregler inom exempelvis branschvalutor, mätmetoder och etik
  • Att vid behov agera talesperson(-er) i frågor som rör teamet

Partners i initiativet:

Google