Branschinitiativ

Cross Media Measurement

Annonsörer, mediebyråer och mediehus går samman:

Nytt branschinitiativ ska skapa standarder och gemensamma riktlinjer för medieköp

Nu startar vi – Sveriges Annonsörer och några av Sveriges största annonsköpare, mediehus och mediebyråer – ett av branschens viktigaste samarbetsprojekt någonsin. Med det globala initiativet ”Cross Media Measurement” som ramverk ska vi ta fram en svensk standard och gemensamma riktlinjer för medieköp i Sverige, och därigenom skapa ökad tydlighet och trygghet för alla parter. Vårt gemensamma mål är att underlätta för annonsörer att planera och utvärdera marknadsinvesteringar samt att ge mediebyråer och mediehus bättre förutsättningar för sitt arbete.

”Detta är en kraftsamling och ett historiskt samarbete för att komma tillrätta med en av branschens stora utmaningar. Med digitaliseringen har vi fått mängder av nya mediekanaler och annonsformat och nästan lika många olika sätt att mäta effekt. I dagsläget finns ingen enhetlighet för hur vi definierar medievalutor, vilket gör det svårt att jämföra olika kanaler och format med varandra. Det i sin tur gör det svårt att uppskatta den potentiella effekten av annonsörernas marknadsinvesteringar. Nu ska vi hitta lösningar tillsammans, och säkerställa att de gör nytta för alla parter”, säger Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer.

Ramverket för vårt arbete är det globala initiativet ”Cross Media Measurement” som lanserades hösten 2019 av den internationella annonsörorganisationen World Federation of Advertisers, WFA. Initiativet drivs som ett samarbete mellan nationella medlemsorganisationer, annonsörer, medier, undersökningsföretag och experter.

Syftet är att utveckla ett nytt globalt ramverk för mätmetoder, där marknadens aktörer har samsyn kring vilka mått och valutor som bör användas och rapporteras i samband med medieköp. Ramverket ska ge annonsköpare bättre möjligheter att planera och utvärdera reklaminvesteringar. Det ska också bli enklare för mediebolagen att visa vad köparen får, och mediebyråerna ska få bättre verktyg att visa skillnaderna mellan olika typer av annonsköp och kanaler.

”Det krävs ordning och reda och tydliga standarder och definitioner för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i annonsmiljöerna. Vi behöver reda ut hur kostnad vs värde skiljer sig åt mellan olika kanaler så att det blir möjligt att jämföra dem med varandra. Att annonsörer, mediebyråer och mediekanaler har samsyn kring vad man köper och säljer är avgörande för att skapa trygghet och förtroende kring medieköp”, säger Per Carleö, Volvo Cars.

I Sverige drivs projektet av Sveriges Annonsörer i nära samarbete med några av Sveriges största annonsköpare, mediehus och mediebyråer. Vårt mål är att ta fram lokalt anpassade standarder och regelverk utifrån de globala riktlinjerna. En projektkommitté kommer att ansvara för att utveckla standarder och riktlinjer för validering, klassificering, granskning och rapportering av samtliga medietyper och medieköp. Förhoppningen är att skapa en tredje parts-verifiering som förtydligar skillnaden mellan köp av olika medietyper och gör medieköp jämförbara med varandra.

”Vi som jobbar med utomhusmedia har gemensamt investerat stora pengar i enhetliga valutor för medieslaget, både i Sverige och på andra marknader för att annonsörerna ska känna sig trygga i vad de köper. Genom att delta i det svenska initiativet för Cross media Measurement vill vi bidra till att det blir lättare för köparna att se hur många man når tvärs över alla medieslag”, säger Magnus Heljeberg, JCDecaux.

”Tv-branschen i Sverige har alltid arbetat hårt för att leverera enhetlig valuta för annonsköp i tv, för att köpare och säljare ska ha gemensamma siffror att luta sig mot. Genom att vi nu arbetar fram en standard för alla medieslag kan vi bidra till att det blir ännu tydligare och bättre, för alla parter. Vi ser fram emot att skapa en enhetlig standard i Sverige”, säger Malin Häger, TV4.

Cross Media Measurement-initiativet kommer att pågå under 2020 och 2021 med löpande rapportering till stödjande medlemmar och andra intressenter som önskar få större klarhet, tydlighet och insyn i dessa frågor. Startskottet för projektgruppens arbete går i maj 2020.

Har du frågor eller veta mer om branschinitiativet Cross Media Measurement? Kontakta Peter Mackhé, 0705-36 90 04.

Läs om deltagarna i CMM-kommittén