Branschinitiativ

Cross Media Measurement

Annonsörer kräver bättre transparens

Stora globala annonsörer vill bringa ordning och reda i mätningar för att kunna utvärdera effekten av sina medieinvesteringar – lösningen är Cross Media Measurement.

Globala annonsörer har samlats av WFA (World Federation of Advertisers), där Sveriges Annonsörer är medlem, för att ta fram ett globalt ramverk för Cross Media Measurement som kan appliceras på lokala marknader.

Sveriges Annonsörer är aktiva i det globala nätverket ”Cross Media Working Group” som har skapats av WFA för att skapa bättre ordning i all annonsering oavsett kanal eller media.

Målet är att skapa en tvärfunktionell standard för alla annonsbärande kanaler för att man bättre ska kunna se vad man köper i olika medier, så att man får en bättre förståelse vad det är som bidrar till att skapa effekt i medieinvesteringarna.

Det samlade teamet arbetar med att ta fram ett globalt ramverk, där medier tv-bolag, digitala plattformar och mätföretag också inblandade i initiativet.

Målet är att påskynda standarder för gemensamma mätningar där alla har en enad syn om vilken data man levererar, hur den ska granskas och valideras och hur man rapporterar den till köpare på ett tydligt sätt utan att man ska behöva uppfinna en separat lösning för varje lokal marknad.

Initiativet kommer att bygga vidare på redan påbörjat arbete för att lösa utmaningarna med tredjepartsverifiering och mätning som beskrivs i Media Charter från WFA, publicerad 2018, vilket är en kontinuerlig källa till annonsörens frustration över otydlighet och olika sätt att mäta och visa data från säljare och förmedlare.

Teamet har träffats under flera månader för att hitta en gemensam grund mellan nuvarande mätinitiativ som ska kunna fungera tvärs över olika medier på marknader som Frankrike, Tyskland, Sverige, Storbritannien och USA.

Under Advertising Week i New York träffades teamet med deltagare från alla länder och alla stora annonsörer för en tvådagars workshop, för att fortsätta driva arbetet framåt med konsensus och för att skapa enighet i olika områden.

Cross Media Working Group arbete har identifierat fyra nyckelområden där det kommer krävas mer arbete och samråd krävs för komma fram till en lösning.

Privacy

Cross Media Measurement innebär att data tillhandahålls från olika källor (plattformar, medier, tv-bolag, mätföretag med flera). Det är kritiskt viktigt att data delas på ett sätt som respekterar konsumenternas integritet och överensstämmer med både befintliga och nya regelverk för persondata som GDPR.

Struktur för mätningar och hur man kopplar ihop data

Cross Media Measurement kräver en komplex infrastruktur för leverans och rapportering av data. Man måste komma överens om hur man kan koppla upp data från olika källor, hur de ska granskas och valideras och man måste vara tydlig med att förklara vad data beskriver. Vi har till exempel TV-paneler, kalibrering med andra mätningar samt metoden för de-duplicering av data och användare.

Metriker och data

Cross Media Measurement behöver tydliga och klara definitioner av metriker för att möjliggöra jämförelser mellan olika medier. Det kan innebära att man skapar en enda definition eller flera olika definitioner, det måste finnas ett sätt att kunna jämföra olika typer av mätningar. Teamet måste bestämma vad som är godtagbart eller inte om man ska leverera data in i ett samlat system.

Regelverk

Mätning mellan media kräver ett tydligt regelverk för att skydda integriteten, säkerställa objektivitet och möjliggöra rättvis jämförelse. Beslut krävs om hur detta ska styras och finansieras, var mätningen ska ”leva” och vem som ska tillhandahålla data.

Arbetet fortgår både globalt med WFA samt lokalt där Sveriges Annonsörer arbetar på att få in partners för att lansera en lösning i Sverige för Cross Media Measurement under 2021.

Har du frågor eller veta mer om branschinitiativet Cross Media Measurement? Kontakta Peter Mackhé, 0705-36 90 04.

Vill du bolla något med oss?