Därför är vi medlemmar i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia

Skandia är medlem i Sveriges Annonsörer eftersom vi tycker att det är viktigt att vara del av en branschutveckling kring ansvarsfull och hållbar kommunikation.

Det som skapar störst nytta för vår organisation är Effektinitiativet. Dels för att det hjälper oss internt att diskutera hur man skapar effekt, dels för att branschen samlas för att enas om verktyg och relevanta valutor för mätning.

För mig personligen ger medlemskapet ett bra nätverk och bra tillfällen att utveckla både mig själv och mitt team.

Pino Roscigno

Pino Roscigno, Commercial & Brand Director, Stadium

Vi är medlemmar för att stödja arbetet med att driva viktiga frågor inom marknadsföringsområdet, men också för att få en bild av andra annonsörers utmaningar.

Sveriges Annonsörer är någon vi kan bolla utmaningar med, och det ser jag som en av de viktigaste fördelarna med att vara medlem.

Vi har även nyttjat byråvalstjänster och juridisk rådgivning, samt utbildning för teamen i viktiga marknadsföringsfrågor.