Innehåll

Genom en Digital Performance Check får du:
•    En översyn om ert företag är inne på rätt linje vad gäller era digitala satsningar.
•    Hjälp att identifiera de områden där ni eventuellt behöver fundera igenom era insatser.
•    En skriftlig sammanställning att gå tillbaka till och använda som ett internt styrmedel.

På mötet går vi igenom:
•    Diskussion kring företagets digitala mål.
•    Rådgivning om vilka digitala kanaler och sätt att arbeta på som lämpar sig bäst utifrån era mål och förutsättningar.
•    Hur ni på bästa sätt mäter era viktigaste digitala mål och följer upp genomförda insatser.
Sessionen avslutas med en sammanställning av det vi kommit fram till. Utöver detta får ni ett professionellt utlåtande om vilka områden ni behöver fokusera på.

Inom området för digital rådgivning finns även möjligheten att gå vidare och få hjälp att ta fram en komplett digital strategi eller sätta upp löpande rådgivning som skräddarsys efter era behov t.ex. inför en kampanj eller per månadsbasis.


Pris

Rådgivningstjänsten Digital Performance Check går antingen att få baserat på vilket område ni vill fokusera era digitala mål kring eller så väljer ni att vi under 90 minuter låter er rådgivning bli mer övergripande kring era digitala insatser. 

Följande fokusområden kan ni välja mellan: 
-    Analys av webbplatsens prestation och förbättringar 
-    Analys av sociala medier och väg framåt
-    Analys av statistik och data i analysverktyg som t.ex. Google Analytics samt förslag på mätning. 
-    Rådgivning kring kommande specifik digitala kampanj eller satsning. 

ERBJUDANDE! 
En Digital Performance Check på 90 minuter är kostnadsfri för medlemmar i Sveriges Annonsörer. 

Självklart går det att boka in genomgång av fler ämnen.
Kostnad (inkluderar förarbete, 90 minuters genomgång och sammanställning): 9 900 kronor (exkl. moms)


Boka möte

Skicka ett mail eller ring en digital rådgivare för att boka upp din kostnadsfria 90 minuters session. 
Daniel, 0703-85 64 64, Tommy,  0704-37 84 41 eller Maria, 0700-91 56 64 eller skicka oss ett mail.

 


Tillbaka till Digital rådgivning

Frågor om digital rådgivning?

Tommy Perlhamre
tommy.perlhamre@annons.se
0704-37 84 41

Daniel Ekbladh
daniel.ekbladh@annons.se
0703-85 64 64

Maria Wimnell
maria.wimnell@annons.se
0700-91 56 64