Få hjälp med att ta fram en digital strategi

Här ges, förutom instudering av internt bakgrundsmaterial, en gedigen analys av de digitala kanalerna. Vi går här från "vad" som tidigare presterats till ordentligt fördjupade insikter kring "varför", med inte bara identifiering av orealiserad potential utan även vägen framåt.

Med detta som bas kommer vi under tre välstrukturerade arbetsmöten tillsammans med intern arbetsgrupp arbeta igenom allt från digitala mål, medel och matchning, till synkronisering med budget, organisation och övrig strategi etc.

Därefter sker slutlig leverans av färdig digital strategi med klara riktlinjer för nästa nivå framåt, presenterad och justerad i bred workshop med valda delar av företaget, samt även som ppt.


Innehåll

Genom en digital strategi får du:

  • fastställande av en digital strategi för de digitala kanaler och marknadsaktiviteter som är allra lämpligast för att ditt företag i existerande marknadssituation med tillgängliga resurser ska nå dina digitala mål.
  • en gedigen digital strategi att stödja er på för all taktisk planering och daglig exekvering för både eget och byråers arbete.
  • ett strategiskt säkerställande att ni når maximal ROI i företaget digitala marknadsinvesteringar.

Efter utvecklingen av din digitala strategi finns möjlighet att gå vidare ingå i ett program för löpande digital rådgivning, som stöd i realiseringen av den digitala strategin. Här sker digital rådgivning kring såväl digitala utvecklingsprojekt som daglig optimering och ren digital kompetensutveckling.


Pris

För utvecklingen av rapport, workshop och analys av ägda kanaler betalar samtliga medlemmar i Sveriges Annonsörer under 1 miljard i omsättning ett rabatterat medlemspris om 89 900 kronor (exklusive moms).

För större företag med mer komplex marknadsbearbetning estimeras timmar per offert, men fortfarande kraftigt rabatterat timarvode. Som tillval finns även möjlighet till nedbrytning per kategori/marknad, samt ROI-kalkylering av insatser i konkret aktivitetsplan med milstolpar och ap/enhet och vecka.


Boka möte

Skicka ett mail eller ring till Daniel, 0703-85 64 64, Tommy,  0704-37 84 41 eller Maria, 0700-91 56 64 för att boka in ett möte redan idag!


Till Digital rådgivning

Frågor om digital rådgivning?

Tommy Perlhamre
0704-37 84 41

Daniel Ekbladh
0703-85 64 64

Maria Wimnell
0700-91 56 64

Elller maila till oss: info@annons.se