EFFDay logo
Del av Effektinitiativet
EFFWorks IPA

EFFDay – köp effektfulla timmar

Sagt om EFFDay:

”Bra och inspirerande! Fungerade toppen som ett digitalt event, vi kollegor chattade i ett Teams rum under förmiddagen så det blev som en gemensam upplevelse trots distansen”

”Bra upplägg med det gemensamma och break out sessions, och tiden på passen – perfekt! En bra mix av ämnen”

Som en del av Effektinitiativet arrangerade Sveriges Annonsörer, Swedma och KOMM för första gången EFFDay den 6 november. Under en halvdag samlade vi branschen digitalt för att diskutera hur vi får bäst effekt av våra marknadsinvesteringar. Materialet från den förmiddagen av intressanta föreläsningar och diskussioner ger dig möjlighet att samla teamet eller avdelningen och fortsätta snacka om effekt tillsammans.

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt, både i Sverige och stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet. Vi ser också att reklamtröttheten har parkerat sig på en oroväckande hög nivå, förtroendet för marknadsföring minskar. Detta påverkar företags lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt.

Vi behöver på allvar börja prata om effektfrågan och hur vi vänder utvecklingen. Genom att gå igenom materialet från EFFDay kan ni starta diskussionen och inspireras till att skapa bättre effekt av era marknadsinvesteringar.

Materialet innehåller talare, breakout sessions och expertpaneler inom strategi och planering, implementering, insiktsdriven marknadsföring och uppföljning av effekt.

Vill du köpa ”EFFDay – effektfulla timmar” till dig eller teamet?

Priset för EFFDay – effektfulla timmar är 1495 kr. ex. moms.
Du får tillgång till hela EFFDay-sändningen med Keynote Speakers, Breakout Sessions och Expertpaneler, inklusive matnyttigt extramaterial från IPA och våra partners.

Fyll i formuläret nedan så mailar vi en länk med materialet till dig. Du får en faktura i efterhand.    *obligatorisk


    EFFDAy-partner