EFFDay logo
Del av Effektinitiativet

EFFDay – årets effektevent!

6 november 2020
8:00-12:00

Som en del av Effektinitiativet arrangerar Sveriges Annonsörer, Swedma och KOMM för första gången EFFDay. Under en halvdag samlar vi branschen för att diskutera hur vi får bäst effekt av våra marknadsinvesteringar.

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt, både i Sverige och stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet. Vi ser också att reklamtröttheten har parkerat sig på en oroväckande hög nivå, förtroendet för marknadsföring minskar. Detta påverkar företags lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt.

Vi behöver på allvar börja prata om effektfrågan och hur vi vänder utvecklingen. Var med och påverka diskussionen och låt dig inspireras av andra genom att medverka på EFFDay!

Dagen kommer att innehålla talare, break-out sessions, case och best practice inom:

• Strategi och planering
• Implementering
• Insiktsdriven marknadsföring
• Uppföljning av effekt

Samla teamet, avdelningen, dina samarbetspartners och dina kunder och börja snacka om effekt tillsammans.

”Effektfrågan behöver komma högst upp på alla marknadsförares agenda. För att göra det samlar vi därför hela branschen under en dag för att tillsammans diskutera hur vi ska tänka, agera och planera och investera i marknadsföring framöver. Vi hoppas att EFFDay ska ge mycket inspiration och kunskap men framför allt väcka samtal. Det kommer bli en viktig dag för alla som verkar i marknadsföringsbranschen”, säger Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer.

Köp biljetter här!

När:
6/11 2020
8:00-12:00

Var:
Digitalt, från Epicenter i Stockholm.

Partners EFFDay

Har du frågor om EFFDay?