EFFDay logo
Del av Effektinitiativet

Som en del av Effektinitiativet arrangerar Sveriges Annonsörer, Swedma, Sveriges Mediebyråer och KOMM EFFDay. På EFFDay samlar vi branschen för att diskutera hur vi får bäst effekt av våra marknadsinvesteringar.

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt, både i Sverige och stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet. Vi ser också att reklamtröttheten har parkerat sig på en oroväckande hög nivå, förtroendet för marknadsföring minskar. Detta påverkar företags lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt.

Vi behöver på allvar börja prata om effektfrågan och hur vi vänder utvecklingen.

EFFDay 2020 bjöd på talare, break-out sessions, expertpaneler och best practice inom strategi och planering, implementering, insiktsdriven marknadsföring och uppföljning av effekt.

Här kan du köpa biljett och läsa mer om EFFDay 2021.

Se Sveriges Annonsörers Breakout Session på EFFDay 2020

Sagt om EFFDay 2020:

”Bra och inspirerande! Fungerade toppen som ett digitalt event, vi kollegor chattade i ett Teams rum under förmiddagen så det blev som en gemensam upplevelse trots distansen”

”Bra upplägg med det gemensamma och break out sessions, och tiden på passen – perfekt! En bra mix av ämnen”

”Effektfrågan behöver komma högst upp på alla marknadsförares agenda. För att göra det samlar vi därför hela branschen under en dag för att tillsammans diskutera hur vi ska tänka, agera och planera och investera i marknadsföring framöver. Vi hoppas att EFFDay ska ge mycket inspiration och kunskap men framför allt väcka samtal. Det kommer bli en viktig dag för alla som verkar i marknadsföringsbranschen”

Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer.

arrangörer EFFDay 2021

Har du frågor om EFFDay?