Branschinitiativ

Effekt

Effektinitiativet
– för att våra marknadsinvesteringar ska ge bättre effekt

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt. Inte bara i Sverige, utan över stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Men att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet.

Vi ser också att förtroendet för reklam och marknadsföring hos konsumenter minskar. Detta påverkar företags lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt.

Vi behöver vända den negativa utvecklingen!

Våren 2020 startade Sveriges Annonsörer därför det vi kallar Effektinitiativet, ett branschöverskridande samarbete med målet att öka effekten av våra investeringar. Initiativet samlar allt från marknadschefer och andra köpare av marknadsföring till experter, forskare, byråer och medier. Tillsammans kommer vi att driva och skapa opinion i effektfrågan samt arbeta för att…

– skapa större tydlighet kring olika effektmått, så att det blir enklare att mäta och redovisa effekt.
– sprida kunskap om effektfull marknadsföring till marknadsförare, ledningsgrupper och konsulter genom att tillhandahålla verktyg, guider, workshops och utbildningar.
– ta fram och sammanställa viktiga fakta och argument som stöd för kloka marknadsföringsbeslut.

Organisation

Effektinitiativet är organiserat i en kommitté med fyra arbetsgrupper. I kommittén beslutar vi om inriktningen, projektplan och prioriteringen av aktiviteter på en övergripande nivå. I arbetsgrupperna konkretiseras och genomförs aktiviteter, antingen av gruppmedlemmarna eller i samarbete med utvalda resurser.

Läs vårt upprop till branschen

Läs om, ladda ner eller köp vår guide Snacka om effekt!

Därför engagerar vi oss i Effektinitiativet!

Tobias Clewemar från Telenor, Nicole Kavander från Another State, Linus Almkvist från Ramboll och Niklas Bondesson, Stockholms Universitet är några av dem som valt att engagera sig i Effektinitiativet. Här ger de sin syn på varför initiativet behövs, och vad de hoppas att det ska leda till.

Effektkommittén – arbetsgrupper

Strategi​

Louise von Gussich, Nordea
Bella Goldman​, Lidl​
Jerker Winther​, Åkestam Holst​
Niklas Bondesson​, Stockholms Universitet​ och NoA Consulting
David Khabbazi​, The Social Few​
Ulf Berlin​, Silver​
Kaj Johansson​, Kapero​
Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer

Implementering​

​Tobias Clewemar​, Telenor​
Malin Anglert ​, Swedma​
Linus Almqvist​, Ramboll​
Neda Kanni​, ICA​
Jimmy Rodhelind, Jung Relations
Max Apéria, Byråvalsrådgivare Sveriges Annonsörer
​Martin Gustafsson, Stockholmsmässan

Mäta & följa upp

Mats Rönne​, OffPist Management​
Peter Bryngelson​, Demoskop​
Caroline Rudbeck​, Dustin​
Stina Liljekvist​, Skandia​
Malin Häger​, TV4​
Anders Rynnel​, Apoteket​
Cecilia Perlind​, Kantar​ Sifo
Cecilia Claesson, JCDecaux
Robert Beatus, Nepa

Kompetenslyft & utbildningsprogram

​Mats Rönne​, OffPist Management​
Anne Gro Gulla​, Ascension
Linda Nilsson​, KOMM​
Nicole Kavander​, All of Us
Christine Platon, fd Universal Sony Pictures Home Entertainment
Ulrika Strallhofer​, Sveriges Annonsörer​
Daniel Collin​, Hjärntränarna

Partners i initiativet:

Google
TV4

Läs om våra andra branschinitiativ

Gå till Transparens, Etik & ansvar
Gå till Cross Media Measurement

Vill du bolla något med oss?