Effektguiderna

Del av Effektinitiativet

Som en del av Effektinitiativet har vi tagit fram guiderna Snacka om effekt!, Snacka om effekt! – Analys och Snacka om effekt! – Strategi. Syftet är att öka kunskap, väcka diskussion och ge konkret vägledning till dig som vill få ut mer av din marknadsföring.

Guiden Snacka om Effekt! tar ett större och bredare grepp om effektfrågan och grunden för marknadsföring, medan övriga guider ger fördjupning inom analys och strategi som hjälper dig att skapa effekt.

Guiden Snacka om effekt!

Snacka om effekt!
– en guide till hur du får ut mer av din marknadsföring

Kort om innehållet:

  • Grunden till effekt
  • Effekt eller effektivitet?
  • Den viktiga balansen
  • Svar på tal

Guiden innehåller även diskussionsfrågor som du och dina kollegor har nytta av när ni planerar och utvärderar era marknadsföringsinsatser.

Snack om effekt Analys

Snacka om effekt!
– Analys

En bra analys är grunden för en bra strategi.

I den här guiden får du enkla principer för datainsamling och analysarbete som hjälper dig att skapa ett starkt underlag för strategiarbetet.

Den ger dig också sex områden som är centrala att analysera, inklusive exempel och konkreta frågeställningar.

Snacka om effekt Strategi

Snacka om effekt
– Strategi

En bra strategi ger effekt och skapar resultat.

I den här guiden får du vägledning i hur du skapar en sådan, baserat på praktisk erfarenhet från ledande strategikonsulter och forskare.

Guiden utgår från sex egenskaper som utmärker en bra strategi med förklaringar och exempel. Den tar även upp egenskaper som utmärker en dålig strategi och vilka konsekvenser dessa får.