Nätverk

Effektkommittéen

För att projektteamen för de strategiska initiativen ska kunna arbeta effektivt etablerar vi nu tre kommittéer med personer med stor och relevant erfarenhet inom respektive område.

Kommittéernas viktigaste roll är att fungera som som referensgrupp och strategiska rådgivare till teamet. Kommittéerna ska ge feedback på progressen inom initiativen, input på prioriteringar samt vid behov kunna stärka upp projektteamet för specifika leverabler.

I varje kommitté finns det en ordförande och deltagare som representerar olika delar inom branschen – medlemmar, reklambyråer, mediebyråer, medier, undersökningsföretag, forskare och andra experter. Totalt består kommittéerna av mellan 15-20 personer.

Effektkommittéen

Deltagare i Effektkommittén är just nu:

Demoskop – Peter Bryngelson
Dustin – Caroline Rudbeck
Kantar – Cecilia Perlind
Klarna – Christian Cabau
Komm! – Linda Nilsson
Lidl – Bella Goldman
Ramboll – Linus Almqvist
Skandia – Stina Liljekvist
Swedma – Malin Anglert
Telenor – Tobias Clewemar (ordförande)
TV4 – Malin Häger (ersattes på fredagens möte av Karin Törnqvist)
Universal – Christine Platon (ej närvarande)

Samt projektgruppen som består av flera Effektexperter:

Mats Rönne
Anne Gro Gulla
Daniel Collin
Niklas Bondesson
Ulrika Strallhofer
Hanna Riberdahl

Kommittéernas uppdrag

  • Att titta på och diskutera utveckling och trender
  • Att hitta eller ta fram en gemensam syn på branschstandarder
  • Att uppmuntra och främja gemensamma spelregler inom exempelvis branschvalutor, mätmetoder och etik
  • Att vid behov agera talesperson(-er) i frågor som rör teamet

Vill du vara med i en kommittée? Maila oss.

Vill du bolla något med oss?