Att inte ha koll kan stå dig dyrt

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, antogs i december 2015 och träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innebär striktare regler och radikalt höjda sanktionsavgifter för överträdelser i jämförelse med den svenska personuppgiftslagen.

Den nya förordningen är av stor betydelse för dig som Annonsör och medför både risker och möjligheter. Det finns mycket stor kommersiell nytta med att behandla personuppgifter i samband med reklam. För att få reklammottagarnas förtroende att behandla deras personuppgifter är det viktigt att dataskyddsförordningens krav följs. Och samtidigt undviker du också riskerna för sanktioner.

Advokatfirman Lindahl är en av landets ledande advokatbyråer inom personuppgiftsområdet och hjälper dagligen företag med att förbereda sig för den kommande dataskyddsförordningen. De är också partner med DPOrganizer och har väl upparbetade processer för användning av det verktyget.

Lindahls erbjudande till Sveriges Annonsörers medlemmar riktar sig framförallt till företag med en större mängd personuppgifter om exempelvis kunder.

Se Erik Engström och David Frydlinger från Lindahl samtala med vår förbundsjurist Tobias Eltell om Dataskyddsförordningen och erbjudandet till dig som medlem.


Snabbtest!

Gradera följande påståenden från ett till fem där fem betyder att ni har allt under kontroll och ett innebär att det är hög tid att sätta igång och jobba med frågan. Allt som betygsätts ett till tre kräver en åtgärd från ditt företag!
 

 • Din organisation har utsedda personer som är ansvariga för att marknadsföring, kundanalyser med mera hanteras i enlighet med personuppgiftslagstiftningen.
 • Om Datainspektionen skulle kontrollera er, så kan din organisation uppvisa ett register över vilka typer av personuppgifter ni behandlar samt dokumentation som visar hur ni tillser att uppfylla personuppgiftslagstiftningen.
 • Ni har processer på plats för att se till att alla epost-utskick, SMS och annan kundkommunikation där personuppgifter används, sker med exempelvis samtycke, med stöd av avtal, med stöd av en intresseavvägning eller annan laglig grund.
 • Alla era kunder har fått korrekt information om till exempel att ni behandlar personuppgifter, vilka uppgifter ni behandlar och varför ni gör det.
 • Ni gallrar regelbundet bland gamla kunduppgifter så att de inte sparas för länge.
 • Ni har kontroll över var alla era kunduppgifter finns geografiskt, exempelvis inom eller utanför EU, och att ni har lagligt stöd i den mån uppgifterna befinner sig utanför EU.
 • Ni har kontroll på att era IT-system där det finns kunduppgifter, uppfyller kraven på informationssäkerhet.
 • Om det skulle ske en läcka av kunduppgifter eller andra incidenter har ni rutiner på plats för att rapportera det till Datainspektionen.

Hur gick det där? Är det lugna gatan, eller fick du panik? Ingen fara i så fall. Vår förbundsjurist kan hjälp dig en bit på vägen och för att få full kontroll och minimera risken för feltramp och kraftiga sanktioner som straff, kan vi även erbjuda några finfina medlemspaket från advokatfirman Lindahl.


Medlemserbjudande!


1. Small

För att kunna följa den nya förordningen och ta ansvar för individers integritet på ett effektivt sätt krävs en detaljerad och uppdaterad kartläggning över personuppgiftsbehandlingen. DPOrganizer är verktyget som hjälper er leva med förordningen på ett effektivt sätt över tid.

Detta används DPOrganizer till:

 • För att säkerställa uppdaterad och detaljerad kartläggning över personuppgiftsbehandlingen
 • För att visualisera dataflöden och ansvarskedjor
 • För att skapa rapporter för att besvara frågor från affärspartners och tillsynsmyndigheter

DPOrganizer samarbetar med Lindahl som även kan hjälpa er att komma igång med verktyget inom ramen för både Medium- och Large-paketen.

Medlemspris för Sveriges Annonsörer: 20 procent rabatt på samtliga priser* (exklusive moms)

*Priset beror på företagets storlek. Rabatten gäller under första avtalsperioden och kan inte kombineras med andra erbjudanden


2. Medium

Paketet innehåller tre till sex intervjuer om befintliga processer, en rapport som täcker era viktigaste områden, en rekommendation samt en presentation av åtgärdsplan spå plats hos er.

Detta får ni:

 • Snabb kom—i-gång hjälp
 • En bra översikt av nuläge och eventuella brister i lagenlighet
 • Konkreta åtgärder att arbeta med

+ Kräver lite resurser av er

Medlemspris för Sveriges Annonsörer: 75 000 kronor (exklusive moms)


3. Large

Det stora paketet innehåller projektplanering, kartläggning av hur ni behandlar personuppgifter idag, en komplett rapport och gap-analys med rekommenderade åtgärder samt bistånd vid implementering av rekommenderade åtgärder.

Detta får ni:

 • En grundlig och långsiktig plan för att arbeta i enlighet med den nya förordningen
 • En komplett bild över era personuppgiftsbehandlingar
 • En komplett bild över eventuella brister och villa åtgärder som behöver vidtas

Medlemspris för Sveriges Annonsörer: 250 000 till 750 000 kronor* (exklusive moms)

*Priset beror på företagets omfattning av personuppgifter


Frågor?

Tobias Eltell
Förbundsjurist Sveriges Annonsörer
0766 29 12 90
tobias.eltell@annons.se

Erik Engström
Associate på Lindahl
0766 17 09 07
erik.engstrom@lindahl.se

Egil Bergenlind
CEO DPOrganizer
0707 25 97 09
egil.bergenlind@dporganizer.com


Till den juridiska rådgivningen


 

Tobias Eltell rund fri

Fråga juristen

När du behöver hjälp med marknadsjuridiken finns vår förbundsjurist bara ett mail eller samtal bort.

Tobias Eltell
Förbundsjurist
08-545 252 30

Maila Tobias


TIll Biblioteket

Du hittar flera handfasta dokument att ladda ner i Biblioteket. En del är öppet för alla annat är enbart för dig som medlem. Exempel på aktuella dokument:

> Presentation: Nya dataskyddsförordningen

> Dataskyddsförordningen for dummies

Du hittar ännu fler rekommendationer, avtal, checklistor mm om du klickar in i vårt digitala bibliotek.

Till Biblioteket